Các hình ảnh tại Hội nghị - Tọa đàm khoa học: Ứng dụng KH&CN trong sản xuất nông nghiệp cho cây Sầu Riêng tại huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên


Văn bản mới
Thăm dò ý kiến
Nội dung thông tin cung cấp trên cổng thông tin điện tử:
Video Hoạt động KH&CN