Công khai Báo cáo tình hình tài chính năm 2022

Thực hiện Nghị định 42/2022/NĐ-CP quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng, Sở Khoa học và Công nghệ công bố Báo cáo tài chính năm công khai theo quy định của Luật Kế toán như sau:
Văn bản mới
Thăm dò ý kiến
Nội dung thông tin cung cấp trên cổng thông tin điện tử: