Kết quả thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh: "Nghiên cứu tương đương điều trị giữa Pimenem 500mg và Meronem 500mg, Pimenem 1g và Meronem 1g trong điều trị bệnh lý nhiễm trùng tại Bệnh viện Thống Nhất và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên".

Kết quả thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh: "Nghiên cứu tương đương điều trị giữa Pimenem 500mg và Meronem 500mg, Pimenem 1g và Meronem 1g trong điều trị bệnh lý nhiễm trùng tại Bệnh viện Thống Nhất và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên".

Kết quả thực hiện nhiêm vụ khoa học và công nghệ: “Thực trạng và giải pháp bảo tồn, phát triển âm nhạc dân gian các dân tộc thiểu số bản địa tỉnh Phú Yên (ÊĐê, Chăm H’Roi, BaNa)”

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký kết quả và ra Quyết định Công nhận kết quả thực hiện nhiêm vụ “Thực trạng và giải pháp bảo tồn, phát triển âm nhạc dân gian các dân tộc thiểu số bản địa tỉnh Phú Yên (ÊĐê, Chăm H’Roi, BaNa)”.

Kết quả thực hiện dự án khoa học và công nghệ cấp cơ sở: “Triển khai nhân rộng mô hình vỗ béo bò có sử dụng thức ăn ủ chua từ bắp sinh khối theo quy mô nông hộ tại huyện Tây Hòa”.

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký kết quả và ra Quyết định công nhận kết quả thực hiện nhiêm vụ “Triển khai nhân rộng mô hình vỗ béo bò có sử dụng thức ăn ủ chua từ bắp sinh khối theo quy mô nông hộ tại huyện Tây Hòa”.

Đề tài:"“Tuyển chọn giống và hoàn thiện quy trình thâm canh ngô sinh khối tại tỉnh Phú Yên”

Tên nhiệm vụ: “Tuyển chọn giống và hoàn thiện quy trình thâm canh ngô sinh khối tại tỉnh Phú Yên”Cấp quản lý nhiệm vụ: cấp tỉnhTên tổ chức chủ trì: Viện Nghiên cứu Ngô.Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú YênChủ nhiệm nhiệm vụ: Tiến ...
Văn bản mới
Thăm dò ý kiến
Nội dung thông tin cung cấp trên cổng thông tin điện tử: