Hội thảo khoa học quốc tế “Phát triển Cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ và Dịch vụ thông tin thông minh hỗ trợ đổi mới sáng tạo”

Sáng 22/11/2023, tại Hà Nội, Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia (Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam) phối hợp với Viện Thông tin khoa học và công nghệ Hàn Quốc (Bộ Khoa học, Công nghệ Thông tin và truyền thông Hàn Quốc) tổ chức Hội thảo ...

Sự kiện “Tuần lễ kết nối, giới thiệu sản phẩm ứng dụng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo” sẽ diễn ra từ 16 -18 tháng 11 năm 2023

Sự kiện “Tuần lễ kết nối, giới thiệu sản phẩm ứng dụng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo” sẽ được tổ chức trong ba ngày từ 16/11 đến ngày 18/11 năm 2023, tại Sàn Giao dịch thông tin, công nghệ và thiết bị, tầng 1, số 24 Lý Thường Kiệt, Hoàn ...
Văn bản mới
Thăm dò ý kiến
Nội dung thông tin cung cấp trên cổng thông tin điện tử: