Tổ chức các hoạt động chào mừng “Ngày KH&CN Việt Nam” năm 2024 và kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập Bộ Khoa học và Công nghệ

Thực hiện Công văn số 4273/BKHCN-VP ngày 20/11/2023 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn tổ chức chào mừng Ngày KH&CN Việt Nam năm 2024 và kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập Bộ KH&CN; Kế hoạch số 32/KH-CĐB ngày 02/4/2024 của Công đoàn Bộ Khoa ...

Về việc tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày KH&CN Việt Nam năm 2024 và kỷ niệm 65 năm thành lập Bộ Khoa học và Công nghệ

Kính gửi:           - Các Sở, ban, ngành;- UBND các huyện, thị xã, thành phố;          - Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Phú Yên;- Các trường Đại học, Học viện, Cao đẳng và cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn tỉnh Phú Yên. Qua hơn 10 năm kể từ khi ...

Thông báo về việc triển khai thực hiện Chỉ thị 06/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về Nâng cao hiệu quả chất lượng hoạt động của các cơ quan, đơn vị gắn với hiệu quả thực hiện cải cách hành chính nhà nước tỉnh Phú Yên

Thực hiện Chỉ thị 06/CT-UBND ngày 01 tháng 4 năm 2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên về Nâng cao hiệu quả chất lượng hoạt động của các cơ quan, đơn vị gắn với hiệu quả thực hiện cải cách hành chính nhà nước tỉnh Phú Yên.Giám đốc Sở Khoa học và Công ...

Về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính

Thực hiện ý kiến chỉ đạo tại Công văn số 700-CV/TU ngày 26/3/2024 của Tỉnh ủy Phú Yên về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức,Giám đốc Sở yêu cầu Trưởng các phòng và thủ trưởng đơn vị trực thuộc nghiêm ...

Kế hoạch phát động “Tuần lễ áo dài” và phối hợp tổ chức các hoạt động tuyên truyền ngày Sở hữu trí tuệ thế giới, ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3

Căn cứ Công văn số 537/BTV-TG-CSLP ngày 14/02/2023 của Ban thường vụ Hội LHPN tỉnh Phú Yên V/v hưởng ứng “Tuần lễ áo dài”; Căn cứ Công văn số 409/SHTT-NĐHT ngày 06/02/2023 của Cục Sở hữu trí tuệ về tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày Sở hữu trí tuệ thế ...

Chỉ định bổ sung đ/c Đào Lý Nhĩ - PGĐ Sở KH&CN vào Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày 23/02/2023, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan, doanh nghiệp tỉnh đã ban hành Quyết định 909-QĐ/ĐUK V/v Chỉ định bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ nhiệm kỳ 2020-2025 đối với đồng chí Đào Lý Nhĩ - PGĐ Sở Khoa học ...
Văn bản mới
Thăm dò ý kiến
Nội dung thông tin cung cấp trên cổng thông tin điện tử: