Chuyển đổi số, áp dụng sáng kiến thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Yên.

 Thời gian qua, Lãnh đạo Sở KH&CN Phú Yên đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ công tác cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số, xem công tác chuyển đổi số, cùng với áp dụng sáng kiến là động lực để thúc đẩy công tác cải cách thủ tục hành chính, phục vụ người dân, doanh nghiệp và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Năm 2022, Sở Khoa học và Công nghệ đã có những cải thiện đáng kể trên bảng xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh (PAR Index), từ chỉ số 78,29 % (năm 2021) lên 79,57% (năm 2022) trong tổng số 19 sở, ban, ngành trong tỉnh. Cùng với đó, chỉ số DTI cũng có sự bứt phá, tăng bậc so với năm 2021. Đồng thời, kết quả khảo sát lấy ý kiến mức độ hài lòng trong giải quyết thủ tục hành chính, trong đó chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS): 98,5%.

Năm 2023 Sở Khoa học và Công nghệ sẽ phấn đấu đạt đặt chỉ tiêu nằm trong nhóm top đầu của Tỉnh, và phấn đấu đạt chỉ tiêu nhóm 3 của Tỉnh. 

Video liên quan
Văn bản mới
Thăm dò ý kiến
Nội dung thông tin cung cấp trên cổng thông tin điện tử: