Hình ảnh Hội nghị công chức, viên chức và người lao động năm 2024 và tổng kết hoạt động KH&CN năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Chiều ngày 09/01/2024, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Phú Yên tổ chức Hội nghị công chức, viên chức và người lao động năm 2024 và tổng kết hoạt động KH&CN năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Tham dự và phát biểu khai mạc Hội nghị có đồng chí Dương Bình Phú – TUV, Bí thư Đảng ủy, GĐ Sở, ĐBQH Khóa XV; đồng chí Lê Thanh Tùng – Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh Phú Yên; các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ, Lãnh đạo Sở, Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc, các tổ chức đoàn thể cùng toàn thể công chức, viên chức và người lao động của Sở KH&CN Phú Yên. 

Hội nghị đã thông qua các dự thảo Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024; Báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024; Báo cáo sơ kết hoạt động của Ban thanh tra nhân dân năm 2023, phương hướng hoạt động năm 2024. Đặc biệt là biểu quyết thông qua các chỉ tiêu quan trọng của dự thảo Nghị quyết Hội nghị công chức, viên chức và người lao động năm 2024 đã đề ra.


Nguồn: Phòng Thanh tra - Hành chính tổng hợp
Văn bản mới
Thăm dò ý kiến
Nội dung thông tin cung cấp trên cổng thông tin điện tử: