A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Chương trình hỗ trợ khối doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs) thực hiện chuyển đổi số.

Chương trình hỗ trợ khối doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs) thực hiện chuyển đổi số, thu hẹp ...

Chương trình hỗ trợ khối doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs) thực hiện chuyển đổi số, thu hẹp khoảng cách số và biến khó khăn thành cơ hội. Đồng hành và chia sẻ các giá trị mới để tạo ra sức mạnh chung. Nội dung chương trình đã được phê duyệt tại Quyết định số 377/QĐ-BTTTT ngày 26/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

Thực hiện chỉ đạo của ​​UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan tổ chức tuyên truyền, truyền thông về chuyển đổi số cho cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn; vận động các doanh nghiệp tham gia chương trình, sử dụng các nền tảng số để chuyển đổi số tại địa chỉ http://smedx.vn.

Đồng thời, ưu tiên sử dụng nguồn lực hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (doanh nghiệp SMEs) tại địa phương được quy định tại Luật h​​ỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa để hỗ trợ doanh nghiệp SMEs trên địa bàn tham gia chương trình này. Tham mưu cho UBND tỉnh có chính sách, bố trí nguồn lực để hỗ trợ cho doanh nghiệp trong tỉnh tham gia Chương trình.

Cụ thể, hỗ trợ doanh nghiệp SMEs sử dụng các nền tảng số; đào tạo, tổ chức các cuộc hội thảo, tập huấn, tuyên truyền, truyền thông về chuyển đổi số cho doanh nghiệp, vận động các doanh nghiệp tham gia Chương trình, sử dụng các nền tảng số để chuyển đổi số; tổ chức triển khai hoạt động của mạng lưới chuyên gia chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh.


Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Văn bản mới
Thăm dò ý kiến
Nội dung thông tin cung cấp trên cổng thông tin điện tử:
Video Hoạt động KH&CN