Một số hình ảnh nữ Công đoàn cơ sở Sở Khoa học và Công nghệ hưởng ứng "Tuần lễ Áo dài" năm 2023


Văn bản mới
Thăm dò ý kiến
Nội dung thông tin cung cấp trên cổng thông tin điện tử: