Hội thảo khoa học: Giải pháp cảnh báo ngập lụt trên địa bàn tỉnh Phú Yên (Thuộc đề tài KH&CN cấp tỉnh: Xây dựng Cơ sở dữ liệu và công cụ hỗ trợ công tác phòng chống ngập lụt trên địa bàn tỉnh Phú Yên)

Thuộc đề tài KH&CN cấp tỉnh: Xây dựng Cơ sở dữ liệu và công cụ hỗ trợ công tác phòng chống ngập lụt trên địa bàn tỉnh Phú Yên


Nguồn: Phòng Thanh tra - Hành chính tổng hợp
Văn bản mới
Thăm dò ý kiến
Nội dung thông tin cung cấp trên cổng thông tin điện tử:
Video Hoạt động KH&CN