Đ/c Dương Bình Phú - TUV, Giám đốc Sở Khoa hoc và Công nghệ tặng quà cho Hội viên Hội cựu chiến binh liên Sở nhân dịp kỷ niệm 78 năm Ngày Thành lập quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2022), 32 năm ngày Hội quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2022).

Công đoàn cơ sở Sở KH&CN và Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức các hoạt động kỷ niệm 78 năm Ngày Thành lập quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2022), 32 năm ngày Hội quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2022).


Văn bản mới
Thăm dò ý kiến
Nội dung thông tin cung cấp trên cổng thông tin điện tử: