A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Mẫu, biểu mẫu thực hiện nhiệm vụ KH&CN

 
    
Nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh
1A1-ĐXNVPhiếu đề xuất nhiệm vụ KH&CN 
2A2-ĐXĐHĐTĐAPhiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh (Dùng cho đề tài KH&CN hoặc đề án khoa học) 
3A3-ĐXĐHDAPhiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh (Dùng cho Dự án sản xuất thử nghiệm) 
4A4-ĐXĐHDAKHCNPhiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh (Dùng cho Dự án KH&CN) 
5A5-ĐXĐHCTPhiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh (Dùng cho chương trình KH&CN) 
6A6-NXĐXĐHNVPhiếu nhận xét đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh 
7A7-BBHĐBiên bản họp Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh 
8B1-ĐONĐơn đăng ký chủ trì nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh 
9B2-TMĐTXHNVThuyết minh đề tài NC KH, XH&NV 
10B3-TMĐTCNThuyết minh đề tài NC ứng dụng và phát triển công nghệ 
11B4-TMDASXTNThuyết minh dự án sản xuất thử nghiệm 
12B5-TMĐAThuyết minh đề án khoa học cấp tỉnh 
13B6-LLCNLý lịch khoa học của cá nhân thực hiện chính nhiệm vụ 
14B7-LLTCTóm tắt hoạt động KH&CN của tổ chức đăng ký chủ trì nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh 
15B8-PHNCGiấy xác nhận phối hợp nghiên cứu nhiệm vụ KH&CN 
16B9-BBHSBiên bản mở hồ sơ đăng ký tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh 
17B10-NXTĐHSPhiếu nhận xét tư vấn thẩm định hồ sơ tham gia tuyển chọn 
18B11-BBTĐHSBiên bản họp tổ tư vấn thẩm định hồ sơ tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh 
19B12-NXĐGĐTXHĐAPhiếu nhận xét, đánh giá Đề tài khoa học xã hội và nhân văn hoặc đề án khoa học cấp tỉnh 
20B13-NXĐGĐTCNPhiếu nhận xét, đánh giá Đề tài KH&CN cấp tỉnh 
21B14-NXĐGDAPhiếu nhận xét, đánh giá dự án sản xuất thử nghiệm cấp tỉnh 
22B15-BBHĐBiên bản họp hội đồng tư vấn tuyển chọn, xét giao trực tiếp tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh 
23B16-BBTĐKPBiên bản họp tổ tư vấn thẩm định dự toán nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh 
24C1-BCĐKBáo cáo định kỳ về tiến độ thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh 
25C2-BBKTĐKBiên bản kiểm tra định kỳ, nghiệm thu khối lượng thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ 
26C3-BCTHKQHướng dẫn Báo cáo tổng hợp kết quả đề tài, dự án 
27C4-BCĐGBáo cáo kết quả tự đánh giá nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh 
28C5-NXĐGNVXHPhiếu nhận xét, đánh giá nghiệm thu kết quả nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh (Dùng cho đề tài khoa học xã hội và nhân văn hoặc đề án khoa học) 
29C6-NXĐGNVKTCNPhiếu nhận xét, đánh giá nghiệm thu kết quả nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh (Dùng cho đề tài khoa học công nghệ và dự án sản xuất thử nghiệm) 
30C7-BBĐGNTBiên bản đánh giá, nghiệm thu kết quả nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh 
31C8-BBQTKPBiên bản thẩm duyệt quyết toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh 

Tổng số điểm của bài viết là: 6 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Văn bản mới
Thăm dò ý kiến
Nội dung thông tin cung cấp trên cổng thông tin điện tử:
Video Hoạt động KH&CN