• :
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Xét duyệt nhiệm vụ KH&CN thực hiện năm 2022: Lịch sử ngành Tuyên giáo tỉnh Phú Yên 1930 -2020

Ngày 19 tháng 9 năm 2022, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức họp Hội đồng khoa học và công nghệ tư vấn giao trực tiếp tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công ngh cấp tỉnh thực hiện từ năm 2022: Lịch sử ngành Tuyên giáo tỉnh Phú Yên 1930 -2020”. Nhiệm vụ do ông Nguyễn Văn Sự, Phó Trưởng ban trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm chủ nhiệm, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phú Yên làm cơ quan chủ trì. Thời gian thực hiện 24 tháng.

          Mục tiêu của đề tài nhằm tổng kết quá trình lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ tỉnh Phú Yên trên lĩnh vực công tác tuyên giáo qua 90 năm xây dựng và phát triển của ngành Tuyên giáo Phú Yên. Trong đó, làm rõ vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác tuyên giáo, nhất là trong giai đoạn hiện nay. Đồng thời, việc hoàn thành đề tài Lịch sử ngành Tuyên giáo tỉnh Phú Yên 1930-2020, góp phần tuyên truyền, giáo dục và phát huy truyền thống cách mạng của ngành, cổ vũ, động viên toàn ngành Tuyên giáo nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

TS Đào Nhật Kim - Phản biên
TS Đào Nhật Kim - Ủy viên phản biện

 

Tại cuộc họp, Chủ nhiệm nhiệm vụ trình bày các nội dung dự kiến thực hiện: Khái quát vùng đất và con người Phú Yên; bộ phận tổ chức, tuyên huấn tỉnh Phú Yên được thành lập, đẩy mạnh tuyên truyền phục vụ đấu tranh chống thực dân Pháp (1945-1954); công tác tuyên huấn phục vụ cho cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1954-1975); hoạt động của ngành Tuyên giáo góp phần quan trọng trong việc thực hiện công cuộc đổi mới (1989-2000); công tác tuyên giáo Phú Yên tập trung xây dựng chỉnh đốn Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và đạo đức (2010-2020)…

Trên cơ sở các tiêu chí: ý kiến của chuyên gia phản biện; trao đổi, phân tích nội dung, đánh giá tính cấp thiết của đề tài, các thành viên Hội đồng bỏ phiếu. Kết quả, nhiệm vụ được Hội đồng KH&CN thống nhất thông qua, đề nghị cơ quan quản lý trình UBND tỉnh phê duyệt cho triển khai thực hiện trong năm 2022.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Văn bản mới
Thăm dò ý kiến
Nội dung thông tin cung cấp trên cổng thông tin điện tử:
Video Hoạt động KH&CN