A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Xây dựng chính quyền điện tử và chuyển đổi số: Góp phần nâng cao chỉ số cải cách hành chính

 

Ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính ở bộ phận một cửa huyện Sông Hinh. Ảnh: PHẠM THÙY

Ngày 3/6/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 749 phê duyệt Chương trình chuyển đổi số (CĐS) quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Trên cơ sở đó, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định 1925 về phê duyệt Kiến trúc chính quyền điện tử (CQĐT) tỉnh Phú Yên phiên bản 2.0; Quyết định 1952 về phê duyệt Kiến trúc ICT phát triển đô thị thông minh tỉnh, phiên bản 1.0 làm cơ sở cho việc thúc đẩy CĐS, phát triển đô thị thông minh, phát triển CQĐT hướng đến chính quyền số trên địa bàn tỉnh.

 An toàn thông tin được đảm bảo

Đến nay, các chỉ số về tỉ lệ trung bình máy tính/cán bộ, công chức, tỉ lệ các cơ quan trực thuộc có LAN, kết nối internet tốc độ cao đều đạt 100%. Hệ thống cáp quang đã đến 100% xã, phường, thị trấn. Trung tâm Dữ liệu tỉnh đang được vận hành bởi Sở TT-TT, có hệ thống lưu trữ và sử dụng hệ thống ảo hóa Vmware. Ngoài ra, tỉnh đã tổ chức lắp đặt 268 camera giám sát tại 105 vị trí trọng yếu, nút giao thông quan trọng trên địa bàn TP Tuy Hòa.

Các sở, ngành đã tiếp nhận, triển khai các phần mềm chuyên ngành của các bộ GD-ĐT, Tài chính, LĐ-TB-XH, GT-VT, NN-PTNT, Xây dựng, Tư pháp, VH-TT-DL, Công an. Ngành Y tế đã phát triển và đưa vào sử dụng một số cơ sở dữ liệu chuyên ngành phục vụ công tác quản lý điều hành chung của tỉnh và Bộ Y tế.

Hiện nay, tỉnh có 252 đơn vị thuộc các cơ quan Nhà nước, mặt trận, hội đoàn thể sử dụng Hệ thống quản lý văn bản và điều hành để gửi, nhận văn bản qua Trục liên thông văn bản của tỉnh. Tỉ lệ văn bản đi/đến của các cơ quan hành chính trên môi trường mạng đạt 100%; 100% văn bản đi của các đơn vị được ký số chuyên dùng của Ban Cơ yếu Chính phủ và gửi qua Trục liên thông văn bản tỉnh. Trục liên thông văn bản tỉnh được xây dựng theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia TCVN 102:2016 của Bộ TT-TT.

Đội Ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng tỉnh được thành lập, thực hiện nhiệm vụ điều phối, tổ chức, phối hợp, hỗ trợ các cơ quan Nhà nước ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh, đồng thời làm đầu mối của tỉnh trong mạng lưới ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng quốc gia dưới sự điều phối của Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam…

Về cơ bản, công tác an toàn thông tin trên địa bàn tỉnh được đảm bảo, chưa để xảy ra sự cố tấn công mạng, mất an toàn thông tin, ảnh hưởng đến quá trình phát triển CQĐT của tỉnh và sự chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo tỉnh.

Đẩy mạnh xây dựng chính quyền điện tử, CĐS

Tuy nhiên, quá trình xây dựng CQĐT hướng tới CĐS của tỉnh gặp không ít khó khăn, thách thức. Yêu cầu đặt ra là kỹ năng và khung năng lực của cán bộ, công chức, viên chức phải thay đổi để phù hợp cách thức quản lý, vận hành mới. Việc kết nối, chia sẻ tích hợp dữ liệu giữa các cơ quan còn hạn chế, nhất là ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan khối Đảng, đoàn thể của tỉnh; số lượng hồ sơ trực tuyến còn thấp; quản lý thông tin trên không gian mạng chưa đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh. Tài nguyên dữ liệu số chưa được khai thác hiệu quả, nhất là phân tích thông minh phục vụ chỉ đạo, điều hành; nhiều doanh nghiệp của tỉnh còn chưa chủ động tiếp cận ứng dụng, phát triển công nghệ hiện đại; quy mô kinh tế số còn nhỏ; thương mại điện tử ở mức thấp. Ở một số ngành, lĩnh vực, người đứng đầu còn hạn chế về tâm thế thay đổi, ngại đổi mới, chưa nhìn nhận đúng vai trò của ứng dụng công nghệ thông tin…

Để đẩy mạnh xây dựng CQĐT, phát triển nền tảng cho CĐS tỉnh cần có nhiều giải pháp.

Thứ nhất, tăng cường vai trò của người đứng đầu trong việc chịu trách nhiệm trực tiếp về xây dựng CQĐT, CĐS trong cơ quan, tổ chức, lĩnh vực, địa bàn mình phụ trách. Xây dựng chiến lược và các kênh truyền thông trực tuyến để đẩy mạnh việc tham gia của người dân, doanh nghiệp, các tổ chức vào chương trình xây dựng CQĐT, CĐS của tỉnh.

 

Thứ hai, tập trung đào tạo đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ phẩm chất, năng lực và trình độ, đáp ứng yêu cầu thực thi nhiệm vụ. Có cơ chế, chính sách thu hút, tuyển dụng, tăng cường đào tạo nguồn nhân lực công nghệ thông tin vào các cơ quan, đơn vị.

Thứ ba, tăng cường cung cấp thông tin, cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao chỉ số cải cách hành chính, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh tạo môi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp phát triển; phát triển hạ tầng chuyển phát, logistics và đổi mới mô hình kinh doanh trên nền tảng thương mại điện tử; triển khai CĐS toàn diện ở cấp xã.

Thứ tư, xây dựng, phát triển nền tảng ứng dụng trên thiết bị di động cho các dịch vụ, tiện ích trong kinh tế số, xã hội số của tỉnh phục vụ cán bộ, công chức, viên chức, người dân, doanh nghiệp khai thác, sử dụng. Xây dựng, phát triển nền tảng số của tỉnh phục vụ CĐS như: nền tảng điện toán đám mây, tích hợp dữ liệu, dữ liệu mở, phân tích dữ liệu, dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo, định danh và xác thực điện tử, thương mại điện tử.

Thứ năm, thường xuyên kiểm tra, giám sát, để kịp thời có giải pháp điều chỉnh, tháo gỡ khó khăn. CĐS là một lĩnh vực mới, vì vậy người đứng đầu các cấp ủy Đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương trên toàn tỉnh cần theo dõi sát sao tiến độ triển khai, thực hiện chương trình CĐS trong cơ quan, đơn vị, địa phương mình quản lý.

CĐS là giải pháp nền tảng, là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt trong lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, trong toàn bộ hoạt động của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân. Do đó, để CĐS thành công, cả hệ thống chính trị, doanh nghiệp và người dân trên địa bàn tỉnh cần phải đồng thời vào cuộc; trong đó người đứng đầu phải là người vào cuộc đầu tiên.

 

nguồn: baophuyen.vn


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Văn bản mới
Thăm dò ý kiến
Nội dung thông tin cung cấp trên cổng thông tin điện tử:
Video Hoạt động KH&CN