A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thông báo v/v hỗ trợ tư vấn, hướng dẫn và đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ theo Nghị quyết số 33/2022/NQ-HĐND ngày 16/9/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên

Căn cứ Nghị quyết số 33/2022/NQ-HĐND ngày 16 tháng 9 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên Khóa VIII Quy định mức hỗ trợ đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Phú Yên; Căn cứ Công văn số 4954/UBND-TH ngày 26 tháng 9 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa VIII nhiệm kỳ 2021-2026.


Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Yên thông báo đến các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố; các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân về việc triển khai hỗ trợ tư vấn, hướng dẫn và hỗ trợ kinh phí theo Nghị quyết số 33/2022/NQ-HĐND đối với các sản phẩm/dịch vụ chưa đăng ký và các sản phẩm, dịch vụ đã được cấp văn bằng bảo hộ trên địa bàn tỉnh Phú Yên, chi tiết như sau: 

 

Mẫu đính kèm: 

Mau_de_nghi_ho_tro_to_chuc09-10-2023.doc

Mau_de_nghi_ho_tro_tu_van_ca_nhan_to_chuc9-10-2023.doc


Tập tin đính kèm
Nguồn:Phòng Thanh tra - Hành chính tổng hợp Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Văn bản mới
Thăm dò ý kiến
Nội dung thông tin cung cấp trên cổng thông tin điện tử:
Video Hoạt động KH&CN