A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Những ưu đãi dành cho doanh nghiệp khoa học và công nghệ

Điều kiện để doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận (GCN) doanh nghiệp KH&CN

Theo Nghị định 13/2019, điều kiện để doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp KH&CN, bao gồm:

- (1) Được thành lập và hoạt động theo Luật doanh nghiệp;

- (2) Có khả năng tạo ra hoặc ứng dụng kết quả KH&CN được cơ quan có thẩm quyền đánh giá, thẩm định, công nhận theo khoản 2 Điều 7 của Nghị định 13/2019;

- (3) Có doanh thu từ việc sản xuất, kinh doanh sản phẩm hình thành từ kết quả KH&CN đạt tỷ lệ tối thiểu 30% trên tổng doanh thu.

Doanh nghiệp mới thành lập dưới 05 năm đáp ứng điều kiện (1) và (2) nêu trên được chứng nhận là doanh nghiệp KH&CN.

Cũng theo Nghị định 13/2019, doanh nghiệp được cấp GCN doanh nghiệp KH&CN đang trong thời gian hưởng các ưu đãi, hỗ trợ, kể cả trường hợp doanh nghiệp đã được cấp GCN nhưng chưa được hưởng ưu đãi theo quy định của các văn bản quy phạm pháp luật trước ngày 20/3/2019 thì tiếp tục được hưởng các ưu đãi, hỗ trợ cho thời gian còn lại theo quy định của các văn bản đó.

Trường hợp doanh nghiệp đáp ứng các quy định tại Chương III Nghị định 13/2019 thì được lựa chọn ưu đãi đang hưởng hoặc ưu đãi theo quy định của Nghị định 13/2019 cho thời gian còn lại.

Những ưu đãi cho doanh nghiệp KH&CN

Cũng theo Nghị định 13/2019/NĐ-CP, hàng loạt chính sách ưu đãi cho doanh nghiệp khoa học công nghệ sẽ được thực hiện từ ngày 20/3/2019, cụ thể:  
Miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp
Thu nhập của doanh nghiệp khoa học công nghệ từ hoạt động sản xuất, kinh doanh các sản phẩm hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ được hưởng ưu đãi miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp:
– Được miễn thuế 04 năm đầu thành lập, và
– Giảm 50% số thuế phải nộp trong 09 năm tiếp theo.
Điều kiện để được hưởng ưu đãi trên là doanh thu của sản phẩm hình thành từ kết quả khoa học công nghệ đạt tỷ lệ tối thiểu 30% trên tổng doanh thu của doanh nghiệp.
Các tài sản trí tuệ như sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp…là một trong những kết quả hình thành từ hoạt động nghiên cứu KH&CN cũng là một tiêu chí xét công nhận doanh nghiệp KH&CN.
Ưu đãi tín dụng
Các dự án đầu tư sản xuất sản phẩm hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ của doanh nghiệp khoa học công được vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước.
Doanh nghiệp khoa học công nghệ có tài sản thế chấp được hỗ trợ cho vay với lãi suất ưu đãi hoặc hỗ trợ lãi suất vay tối đa 50% lãi suất vay vốn ngân hàng thương mại thực hiện cho vay.

Phòng Thanh tra - Hành chính tổng hợp


Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Văn bản mới
Thăm dò ý kiến
Nội dung thông tin cung cấp trên cổng thông tin điện tử:
Video Hoạt động KH&CN