Vinh danh 53 trí thức khoa học và công nghệ toàn quốc năm 2017

Ngày 27/10/2017, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội) tổ chức lễ tôn vinh trí thức khoa học và công nghệ (KH&CN) tiêu biểu các hội ngành toàn quốc năm 2017.

Tham dự buổi lễ có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam; Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn; Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ KH&CN Chu Ngọc Anh và 53 gương mặt trí thức tiêu biểu, cùng đông đảo đại diện các Ban Bộ, Ngành Trung ương và Hà Nội.

Bộ trưởng Chu Ngọc Anh (trái) trao Bằng khen cho các tri thức tiêu biểu tại buổi Lễ.

Theo Ban Tổ chức, lần đầu tiên lễ tôn vinh trí thức KH&CN tiêu biểu diễn ra vào năm 2015 và được tổ chức thành hai đợt tại các địa điểm khác nhau là Đà Nẵng và Hà Nội. Để thực hiện công tác tôn vinh trí thức KH&CN tiêu biểu lần thứ hai (năm 2017), ngày 26/9/2017, Hội đồng xét chọn được 53 trí thức thuộc các Hội ngành toàn quốc đủ điều kiện, tiêu chuẩn được tôn vinh. Trong đó, lựa chọn và đề xuất 05 trí thức tiêu biểu đủ các tiêu chuẩn, điều kiện, đại diện cho các lĩnh vực vận động của các Hội ngành toàn quốc, có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác vận động trí thức và hoạt động KH&CN, đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen.

Trong số 53 tri thức tiêu biểu được vinh danh đợt này, có 46 người có học hàm, học vị từ phó giáo sư, tiến sỹ và tương đương trở lên. Các trí thức KH&CN tiêu biểu được lựa chọn đều có nhiều thành tích, công lao đóng góp xuất sắc trong các hoạt động như: công tác vận động trí thức, nghiên cứu khoa học, tư vấn phản biện, phổ biến kiến thức,… Việc thực hiện nhiệm vụ tôn vinh trí thức KH&CN năm 2017 là sự kiện có ý nghĩa rất lớn, góp phần động viên đội ngũ trí thức đóng góp tích cực vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu tại buổi Lễ.

Phát biểu tại buổi Lễ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chúc mừng các trí thức, các nhà khoa học được tôn vinh lần này cũng tất cả các trí thức, nhà khoa học trên cả nước. Phó Thủ tướng bảy tỏ vui mừng và tự hào về đất nước Việt Nam trong hàng nghìn năm lịch sử, những người trí thức, trong đó có rất nhiều nhà khoa học đã có những đóng góp mang tính quyết định đến sự nghiệp phát triển của dân tộc. Đặc biệt, trong các cuộc kháng chiến gian khổ, nhiều tấm gương các nhà khoa học, các nhà trí thức đã cống hiến hết mình cho khoa học, đóng góp xứng đáng vào thắng lợi của các cuộc kháng chiến bảo vệ tổ quốc.

Đồng thời Phó Thủ tướng nhấn mạnh, các nhà trí thức chính là những người khơi dậy niềm đam mê, sự tìm tòi, nghiên cứu, phát huy sức sáng tạo của mình để phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; gợi mở, góp ý cho Đảng, Nhà nước những bước đi, lộ trình phù hợp trong sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.

Nguồn: Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển truyền thông KH&CN

Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

Quyết định Số 19/2019/QĐ-UBND: Ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Phú Yên.

Quyết định Số 51/2018/QĐ-UBND: Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh.

Phụ lục các biểu mẫu: (Ban hành kèm theo Quyết định số 51 /2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh)

1. Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh:

  • Mẫu A1-ĐXNV: Đề tài khoa học và công nghệ hoặc Đề án khoa học
  • Mẫu A2-ĐXNV: Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu A3-ĐXNV: Dự án khoa học và công nghệ.

2. Phiếu nhận xét và đánh giá đề xuất đặt hàng:

  • Mẫu B1-TVHĐ: Đề tài/Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu B2-TVHĐ: Đề án khoa học;
  • Mẫu B3-TVHĐ: Dự án khoa học và công nghệ.

3. Mẫu C0-TCTT: Kết quả tra cứu thông tin về các Đề tài, Dự án sản xuất thử nghiệm có liên quan đến đề xuất đặt hàng đã và đang thực hiện.

4. Mẫu C1-BBKP: Kiểm phiếu đánh giá đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

5. Mẫu C2-BBHĐ: Biên bản họp của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh;

6. Mẫu C3-KQĐG: Kết quả đánh giá đề xuất đặt hàng của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

7. Mẫu C4-TH: Tổng hợp kiến nghị của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.