VietNamNet giành giải Nhất báo chí viết về khoa học công nghệ

     Sáng 15/5, Bộ Khoa học và Công nghệ đã tổ chức lễ trao giải thưởng báo chí về khoa học và công nghệ năm 2017.

Bộ trưởng Chu Ngọc Anh trao bằng khen cho các tác giả đạt giải Nhất

     Giải thưởng Báo chí về KH&CN là sự kiện lớn của những người làm báo viết về KH&CN được tổ chức hằng năm.

     Đây là sự ghi nhận của Bộ KH&CN trong việc góp phần vinh danh những nhà báo có tinh thần khoa học, những nhà báo đã nỗ lực hết mình, tìm tòi, phát hiện, phản ánh mọi lĩnh vực của Bộ KH&CN nói riêng và của ngành KH&CN nói chung đóng góp cho sự phát triển KH&CN của đất nước bằng chính các tác phẩm của mình.

     Đồng thời, thông qua các bài viết góp phần nâng cao nhận thức của xã hội về vai trò của KH&CN trong thời kỳ phát triển và hội nhập.

     Năm nay, số lượng các tác phẩm báo chí về KH&CN tham dự Giải thưởng năm 2017 là hơn 700 tác phẩm thuộc 4 loại hình: Báo in, Báo điện tử, Phát thanh và Truyền hình. Ban tổ chức đã quyết định trao 4 Giải nhất, 4 Giải nhì, 4 Giải ba và 6 Giải phụ ấn tượng cho các tác phẩm/nhóm tác phẩm xuất sắc.

     Bài viết “Chuyện dạy con ở gia đình có hai anh em nhận giải thưởng Hồ Chí Minh” của tác giả Lê Văn Hiệp, báo Vietnamnet là một trong 4 giải Nhất năm nay.

     Các tác giả/nhóm tác giả đoạt giải Nhất nhận được Cúp và Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; Các tác giả/nhóm tác giả đoạt giải Nhì, Ba và giải Phụ nhận được Giấy chứng nhận và Biểu trưng Giải thưởng Báo chí về khoa học và công nghệ năm 2017. Phần thưởng đối với giải Nhất, Nhì, Ba và giải Phụ lần lượt là 25 triệu, 12 triệu, 7 triệu và 3 triệu đồng.

     Tại lễ trao giải, Bộ trưởng Chu Ngọc Anh tiếp tục phát động Giải thưởng Báo chí về KH&CN năm 2018.

     Các tác phẩm và tác giả được giải Nhất Giải thưởng Báo chí về KH&CN năm 2017:

  1. Trần Chí Tuấn và nhóm tác giả, báo Đại biểu Nhân dân (Báo in)

     Nhóm tác phẩm: Đổi mới cơ chế, chính sách để bắt nhịp công nghệ mới

  1. Lê Văn Hiệp, báo Vietnamnet (Báo điện tử)

     Tác phẩm: Chuyện dạy con ở gia đình có hai anh em nhận giải thưởng Hồ Chí Minh

  1. Tạ Thị Lan, Đài Tiếng nói Việt Nam (Báo phát thanh)

     Tác phẩm: Sửa đổi Luật chuyển giao công nghệ: Nói không với công nghệ lạc hậu gây ô nhiễm môi trường

  1. Nhóm tác giả Ban Khoa giáo – Đài Truyền hình Việt Nam (Báo truyền hình)

     Tác phẩm: Ấn tượng Khoa học và Công nghệ Việt Nam 2017

(Theo http://vietnamnet.vn)

Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

Quyết định Số 19/2019/QĐ-UBND: Ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Phú Yên.

Quyết định Số 51/2018/QĐ-UBND: Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh.

Phụ lục các biểu mẫu: (Ban hành kèm theo Quyết định số 51 /2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh)

1. Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh:

  • Mẫu A1-ĐXNV: Đề tài khoa học và công nghệ hoặc Đề án khoa học
  • Mẫu A2-ĐXNV: Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu A3-ĐXNV: Dự án khoa học và công nghệ.

2. Phiếu nhận xét và đánh giá đề xuất đặt hàng:

  • Mẫu B1-TVHĐ: Đề tài/Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu B2-TVHĐ: Đề án khoa học;
  • Mẫu B3-TVHĐ: Dự án khoa học và công nghệ.

3. Mẫu C0-TCTT: Kết quả tra cứu thông tin về các Đề tài, Dự án sản xuất thử nghiệm có liên quan đến đề xuất đặt hàng đã và đang thực hiện.

4. Mẫu C1-BBKP: Kiểm phiếu đánh giá đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

5. Mẫu C2-BBHĐ: Biên bản họp của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh;

6. Mẫu C3-KQĐG: Kết quả đánh giá đề xuất đặt hàng của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

7. Mẫu C4-TH: Tổng hợp kiến nghị của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.