Kế hoạch Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ trái đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

Kế hoạch Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ trái đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh Phú Yên.Theo đó vận động CCVCNLĐ và người dân thực hiện tắt đèn và các thiết bị điện không cần thiết trong thời gian diễn ra Sự kiện Giờ trái đất từ ...

HD tổ chức phổ biến, quán triệt tuyên truyền, thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 10/02/2022 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 101-KH/TU, ngày 22/9/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

HƯỚNG DẪNtổ chức phổ biến, quán triệt tuyên truyền, thực hiệnNghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 10/02/2022 của Bộ Chính trị vàKế hoạch số 101-KH/TU, ngày 22/9/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủythực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 10/02/2022 của Bộ Chính ...
Văn bản mới
Thăm dò ý kiến
Nội dung thông tin cung cấp trên cổng thông tin điện tử:
Video Hoạt động KH&CN