Tư vấn khoa học và công nghệ: Dự án khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt

Chiều ngày 16/4/2021, tại Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức họp Hội đồng tư vấn khoa học và công nghệ theo Quyết định số 43/QĐ-SKHCN ngày 13/4/2021. Hội đồng do ThS. Lâm Vũ Mỹ Hạnh – Phó Giám đốc Sở KH&CN làm Chủ tịch.

ThS Lâm Vũ Mỹ Hạnh, PGĐ Sở KH&CN – Chủ tịch Hội đồng tư vấn KH&CN phát biểu tại cuộc họp

Dự án Khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt do Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An và Công ty Cổ phần Kiến trúc cảnh quan sinh thái làm chủ đầu tư.

Mục tiêu của Dự án đầu tư xây dựng Khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt nhằm để phục vụ xử lý rác thải các huyện: Tuy An, Đồng Xuân, Thị xã Sông Cầu và một phần của Thành phố Tuy Hòa. Với dự án này sẽ xử lý chất thải rắn thải sinh hoạt quy mô 420 tấn/ngày thành điện năng với công suất là 110.000 MW/năm, nhiệt lượng 100.000.000 kW/năm, nước tiệt trùng 85.000 tấn/năm, xỉ tro trơ 5.000 tấn/năm (tận dụng làm vật liệu xây dựng) với công nghệ hiện đại, giảm thiểu ô nhiễm môi trường và thay thế tình trạng chôn lấp chất thải rắn như hiện nay.

PGS. TS Trịnh Xuân Vũ, cố vấn của dự án trình bày công nghệ của dự án trước Hội đồng

Sau khi thảo luận các vấn đề về cơ sở khoa học, công nghệ, thiết bị và một số vấn đề có liên quan khác của dự án các thành viên Hội đồng đã thống nhất với chủ trương đề xuất của dự án, thống nhất với công nghệ của dự án. Hội đồng cũng đề nghị chủ đầu tư cần làm rõ một số nội dung theo ý kiến của các thành viên trong Hội đồng.

                   Trung tâm Ứng dụng và Chuyển giao công nghệ Phú Yên

Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

Quyết định Số 19/2019/QĐ-UBND: Ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Phú Yên.

Quyết định Số 51/2018/QĐ-UBND: Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh.

Phụ lục các biểu mẫu: (Ban hành kèm theo Quyết định số 51 /2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh)

1. Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh:

2. Phiếu nhận xét và đánh giá đề xuất đặt hàng:

3. Mẫu C0-TCTT: Kết quả tra cứu thông tin về các Đề tài, Dự án sản xuất thử nghiệm có liên quan đến đề xuất đặt hàng đã và đang thực hiện.

4. Mẫu C1-BBKP: Kiểm phiếu đánh giá đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

5. Mẫu C2-BBHĐ: Biên bản họp của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh;

6. Mẫu C3-KQĐG: Kết quả đánh giá đề xuất đặt hàng của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

7. Mẫu C4-TH: Tổng hợp kiến nghị của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.