Tư vấn khoa học và công nghệ dự án đầu tư nhà hỏa táng xã Hòa Kiến, thành phố Tuy Hòa

            Chiều ngày 22/12/2021, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức họp hội đồng tư vấn khoa học và công nghệ dự án đầu tư nhà hỏa táng xã Hòa Kiến, thành phố Tuy Hòa theo Quyết định số 259/QĐ-SKHCN ngày 17/12/2021 bằng hình thức kết hợp trực tuyến. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Tuy Hòa là chủ đầu tư dự án. Chủ tịch Hội đồng là ThS. Lâm Vũ Mỹ Hạnh – PGĐ Sở Khoa học và công nghệ.

Hội đồng tư vấn khoa học và công nghệ theo Quyết định số 259/QĐ-SKHCN ngày 17/12/2021

           Dự án lựa chọn công nghệ hỏa táng đốt 2 cấp có kiểm soát khí thải và có hệ thống xử lí khí thải tự đồng kèm theo (Model Deluxe C1000S, nhãn hiệu Crawford – Mỹ). Crawford Deluxe C1000S là thế hệ lò hỏa táng sử dụng công nghệ đốt 2 cấp nhằm đốt cháy hoàn toàn, xử lý triệt để khí thải và không gây ô nhiễm môi trường. Đây là thế hệ lò hỏa táng điều khiển tự động đốt bằng gas LPG cấu hình thiết kế phù hợp với phong tục tập quán của người Việt. Lò có trang bị cảm biến áp suất và các thiết bị điều khiển cho hệ thống xử lí khí thải kiểu mương kỹ thuật xử lí khí thải tự động với chế độ điều khiển khí và nhiên liệu thông minh giúp hoàn thành thời gian hỏa táng nhanh, tiết kiệm nhiên liệu và đảm bảo xử lí khí thải đạt quy chuẩn kỹ thuật hiện hành trước khi thải ra môi trường.

            Tại Hội đồng, các thành viên đã tích cực trao đổi, phản biện, làm rõ nhiều vấn đề về mặt công nghệ của dự án: xuất xứ công nghệ; máy móc, thiết bị trong dây chuyền công nghệ; đánh giá sơ bộ tác động của công nghệ đến môi trường nhất là vấn đề về khí thải và nguồn nước thải cùng các vấn đề có liên quan dự án, nhằm xác định hiệu quả của công nghệ, hiệu quả của dự án đối với sự phát triển địa phương. Trên cơ sở đó, các thành viên Hội đồng đã thống nhất công nghệ sử dụng trong dự án sau khi chủ đầu tư hoàn thiện chỉnh sửa, bổ sung theo các ý kiến đã góp ý.

PGS.TS Lê Anh Kiên – Viện Trưởng Viện Nhiệt đới Môi trường, Ủy viên Phản biện đang trình bày ý kiến trước Hội đồng

            Dự án khi hoàn thành sẽ góp phần hoàn thiện cơ sở hạ tầng cho tỉnh, việc triển khai thực hiện dự án phù hợp với Quyết định số 2282/QĐ-TTg ngày 26/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ trong việc từng bước đưa việc sử dụng hình thức hỏa táng trở thành hình thức mai táng phổ biến của người dân Việt Nam theo hướng văn minh, hiện đại, tiết kiệm đất đai và bảo vệ môi trường.

Lĩnh vực mai táng hiện nay chủ yếu có hai hình thức chôn cất (địa táng) và hỏa táng. Trong đó hình thức chôn cất là tập quán từ xa xưa của cha ông để lại và nó đã ăn sâu vào trong nếp nghĩ của mọi người Việt Nam cho đến ngày nay và sẽ tiếp tục kéo dài đến một giai đoạn về sau này. Hình thức hỏa táng là một hình thức văn minh, hiện đại và sạch sẽ đã được các nước trên thế giới áp dụng từ lâu. Hỏa táng đã góp phần tiết kiệm đất đai chôn cất, tiết kiệm chi phí cho người dân, tiết kiệm quỹ đất và tiết kiệm thời gian thăm viếng hàng năm.

Trung tâm Ứng dụng và Chuyển giao công nghệ

Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

Quyết định Số 19/2019/QĐ-UBND: Ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Phú Yên.

Quyết định Số 51/2018/QĐ-UBND: Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh.

Phụ lục các biểu mẫu: (Ban hành kèm theo Quyết định số 51 /2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh)

1. Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh:

  • Mẫu A1-ĐXNV: Đề tài khoa học và công nghệ hoặc Đề án khoa học
  • Mẫu A2-ĐXNV: Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu A3-ĐXNV: Dự án khoa học và công nghệ.

2. Phiếu nhận xét và đánh giá đề xuất đặt hàng:

  • Mẫu B1-TVHĐ: Đề tài/Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu B2-TVHĐ: Đề án khoa học;
  • Mẫu B3-TVHĐ: Dự án khoa học và công nghệ.

3. Mẫu C0-TCTT: Kết quả tra cứu thông tin về các Đề tài, Dự án sản xuất thử nghiệm có liên quan đến đề xuất đặt hàng đã và đang thực hiện.

4. Mẫu C1-BBKP: Kiểm phiếu đánh giá đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

5. Mẫu C2-BBHĐ: Biên bản họp của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh;

6. Mẫu C3-KQĐG: Kết quả đánh giá đề xuất đặt hàng của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

7. Mẫu C4-TH: Tổng hợp kiến nghị của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.