Truy xuất nguồn gốc – Nâng tầm nông sản Việt

Truy xuất nguồn gốc đã và đang trở thành vấn đề cấp thiết, xu thế tất yếu và là yêu cầu bắt buộc trong xuất, nhập khẩu và quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hoá. Trong lĩnh vực nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc trở nên đặc biệt quan trọng khi các sản phẩm hàng hoá, dịch vụ trong lĩnh vực này liên quan trực tiếp đến sức khoẻ con người.

Để giúp các nhà quản lý, doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sản xuất, phân phối và người tiêu dùng hiểu sâu hơn quy định, hoạt động truy xuất nguồn gốc các sản phẩm nông sản phân phối trong nước và xuất khẩu, nắm bắt các ứng dụng công nghệ để quản lý và nâng cao hiệu quả truy xuất nguồn gốc cũng như minh bạch thông tin sản phẩm nông sản, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh của 2 Bộ: Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp tổ chức Hội thảo “Truy xuất nguồn gốc – Nâng tầm nông sản Việt”

Hội thảo được tổ chức nhằm cung cấp thông tin tổng quan về truy xuất nguồn gốc, quy định và hoạt động truy xuất nguồn gốc các sản phẩm nông sản trong nước và xuất khẩu cũng như vai trò quản lý nhà nước trong việc hỗ trợ doanh nghiệp, đáp ứng tiêu chuẩn toàn cầu, các giải pháp công nghệ liên quan trong truy xuất nguồn gốc, giải pháp truy xuất nguồn gốc đối các sản phẩm nông sản. Tại Hội thảo, các đại biểu sẽ được nghe bài trình bày của các diễn giả và cùng thảo luận với chuyên gia, nhà quản lý.

–  Thời gian14h00 – 17h00 Thứ Năm ngày 04/11/2021

–  Hình thức: Trực tuyến trên trang Fanpage Facebook của Đoàn Thanh niên Bộ Khoa học và Công nghệ và Đoàn thanh niên Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đồng thời trên nền tảng hội họp tập huấn TMPs-SmartROOM. Khán giả tương tác bằng cách gửi câu hỏi/bình luận trực tiếp trên kênh phát, gửi câu hỏi khi đăng ký tham gia.

–  Thành phần: Khách mời gồm đại diện Lãnh đạo các đơn vị tổ chức, các chuyên gia, đại diện Đoàn Khối các cơ quan Trung ương, Đoàn Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Đoàn Bộ Khoa học và Công nghệ. Các khán giả tham gia qua các kênh phát trực tuyến gồm cán bộ, đoàn viên, thanh niên tại các Bộ, ngành, địa phương, các doanh nghiệp, cơ quan báo chí, cộng đồng mạng quan tâm.

–  Khung chương trình:

13:30 – 14:00 Kiểm tra kỹ thuật, đăng ký đại biểu

14:00 – 14:10 Giới thiệu chương trình

14:10 – 14:30 Khai mạc Hội thảo

14:30 – 15:30 Truy xuất nguồn gốc – Nâng tầm nông sản Việt

15:30 – 17:00 Thảo luận và hỏi đáp

17:00 Kết thúc Hội thảo

Ban Tổ chức trân trọng kính mời các quý vị tham gia theo dõi, tương tác và thảo luận tại Hội thảo !

– Link đăng ký tham gia chương trình: https://bit.ly/HTTXNG

(Tài liệu hội thảo sẽ được gửi đến quý khán giả bằng email sau chương trình)

– Fanpage Facebook của Đoàn Bộ KH&CN: Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Khoa học và Công nghệ

– Fanpage Facebook của Đoàn Bộ NN&PTNT: Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

– Hướng dẫn tham gia Hội thảo thông qua nền tảng TPMs-SmartROOM:

Bước 1: Mở tài khoản tại: https://taphuan.smartroom.vn/regmember

Bước 2: Đăng nhập tại: https://taphuan.smartroom.vn/login

Bước 3: Đăng ký tham gia tại: https://taphuan.smartroom.vn/most

Bước 4: Mỗi buổi tập huấn Đăng nhập và lựa chọn đúng nội dung đã đăng ký.

Theo https://tcvn.gov.vn/

Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

Quyết định Số 19/2019/QĐ-UBND: Ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Phú Yên.

Quyết định Số 51/2018/QĐ-UBND: Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh.

Phụ lục các biểu mẫu: (Ban hành kèm theo Quyết định số 51 /2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh)

1. Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh:

  • Mẫu A1-ĐXNV: Đề tài khoa học và công nghệ hoặc Đề án khoa học
  • Mẫu A2-ĐXNV: Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu A3-ĐXNV: Dự án khoa học và công nghệ.

2. Phiếu nhận xét và đánh giá đề xuất đặt hàng:

  • Mẫu B1-TVHĐ: Đề tài/Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu B2-TVHĐ: Đề án khoa học;
  • Mẫu B3-TVHĐ: Dự án khoa học và công nghệ.

3. Mẫu C0-TCTT: Kết quả tra cứu thông tin về các Đề tài, Dự án sản xuất thử nghiệm có liên quan đến đề xuất đặt hàng đã và đang thực hiện.

4. Mẫu C1-BBKP: Kiểm phiếu đánh giá đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

5. Mẫu C2-BBHĐ: Biên bản họp của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh;

6. Mẫu C3-KQĐG: Kết quả đánh giá đề xuất đặt hàng của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

7. Mẫu C4-TH: Tổng hợp kiến nghị của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.