Trí thức Phú Yên Chung sức, chung lòng vì quê hương

Đội ngũ trí thức Phú Yên hoạt động trong nhiều lĩnh vực ngành nghề khác nhau: cơ quan Đảng, chính quyền, đoàn thể, lực lượng vũ trang, Công an nhân dân, trong doanh nghiệp, trí thức hành nghề tự do… dù ở lĩnh vực nào trí thức Phú Yên vẫn luôn mong muốn đóng góp sức lực, trí tuệ xây dựng quê hương, đất nước. Gần mười năm Phú Yên thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (CTMTQGXDNTM), diện mạo nông thôn không ngừng đổi thay. Trong thành tích chung đó có sự đóng góp tích cực, hiệu quả của đội ngũ trí thức.

Description: C:\Users\DELL\Desktop\Công ty Đắc Lộc nhận cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ trao tặng.png

Công ty Đắc Lộc nhận Cờ Thi đua của Chính phủ trao tặng

Hoạch định cấu trúc xây dựng nông thôn mới

Hiện nay, toàn tỉnh có hơn 25.000 trí thức, trong đó có 18.215 trí thức là cán bộ công chức, viên chức. Có 48 tiến sỹ và bác sỹ chuyên khoa II, 778 thạc sỹ và hàng chục ngàn trí thức có trình độ đại học. Có 1.149 cán bộ, công chức cấp xã, trong đó 99% đạt chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ. Đây là lực lượng tiên phong thực hiện hoạch định cấu trúc xây dựng nông thôn mới phù hợp với thực tế địa phương. Ông Hồ Văn Nhân – Phó Chánh văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh cho biết: Ngay khi triển khai thực hiện CTMTQGXDNTM, nhiều trí thức đầu ngành ở tỉnh, huyện, xã được bố trí vào Ban Chỉ đạo các cấp, đến cuối năm 2012, 100% xã hoàn thành việc lập, phê duyệt đề án Xây dựng nông thôn mới (NTM). Đội ngũ trí thức là lực lượng trực tiếp triển khai, hướng dẫn quá trình xây dựng nông thôn mới, xây dựng các mô hình kinh tế phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu và chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi.

Nổi bật trong nhóm tiêu chí kinh tế và phát triển sản xuất, đội ngũ trí thức đã thực hiện hàng chục dự án về Nông – Lâm – Ngư nghiệp; ứng dụng, chuyển giao khoa học công nghệ để xây dựng các mô hình cánh đồng mẫu lớn; quy hoạch phát triển cây công nghiệp, chăn nuôi gia súc, gia cầm, đánh bắt, nuôi trồng thủy sản, làm thay đổi nhận thức của người dân từ quảng canh, thụ động đến chuyên canh và chủ động trong sản xuất nâng cao chất lượng, hiệu quả, góp phần tái cơ cấu nông nghiệp, nông thôn.

Năm 2010, Phú Yên đã tuyển chọn 486 trí thức trẻ có trình độ đại học về công tác tại các xã, phường, thị trấn; trong đó có 266 trí thức trẻ về công tác ở cấp xã. Trí thức trẻ Phan Đình Tự bộc bạch: Năm 2010 em được phân công về xã Hòa Quang Nam, huyện Phú Hòa phụ trách mảng văn hóa xã hội, bản thân có nhiều cố gắng trong việc tham mưu đề xuất tổ chức một số hoạt động văn hóa thể thao ở địa phương tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chính sách kế hoạch hóa gia đình, giữ gìn môi trường, vệ sinh trong gia đình và tại các khu dân cư, thôn, làng…, nhất là hướng dẫn bà con nhân dân thực hiện các mô hình kinh tế phù hợp với thổ nhưỡng của địa phương, đời sống người dân được cải thiện…

Nhận xét việc thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã, tham gia phát triển nông thôn, miền núi, ở tỉnh giai đoạn 2010-2020, ông Đặng Lê Tiến – Nguyên Giám đốc Sở Nội vụ nói: Đây là cách làm sáng tạo, phát huy trí tuệ đội ngũ trí thức trong XDNTM.  Các trí thức trẻ tiếp cận nhanh với công việc và chủ động trong công tác tham mưu cho cấp ủy đảng, chính quyền địa phương; tích cực tham gia xây dựng kế hoạch phát triển KT-XH trên địa bàn phụ trách; tham gia công tác tập huấn, điều tra về nông nghiệp, nông thôn, quản lý HTX để phục vụ CTMTQGXDNTM. Trí thức trẻ công tác ở cấp xã góp phần tạo nguồn để quy hoạch cán bộ; toàn tỉnh có 25 trí thức trẻ được bầu giữ chức danh Phó Chủ tịch UBND xã và đang thí điểm bố trí thêm tại 8 xã đặc biệt khó khăn.

Thứ trưởng Trần Anh Tuấn, Trưởng đoàn kiểm tra của Bộ Nội vụ nhận xét: “Nhìn chung các trí thức trẻ của đề án tại Phú Yên được giao nhiệm vụ đúng với năng lực và trình độ chuyên môn đào tạo nên đã nhanh chóng phát huy những điểm mạnh của mình, đó là tinh thần xung kích, chủ động, nhiệt tình và trách nhiệm trong công việc được giao. Sau khi được tiếp nhận về địa phương công tác, các trí thức trẻ đã được cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm tạo điều kiện thuận lợi để được học tập và công tác. Các trí thức trẻ đã tích cực học tập, nghiên cứu, học hỏi kinh nghiệm để nâng cao kiến thức, năng lực giải quyết công việc, đóng góp ý kiến giúp lãnh đạo UBND các xã hoàn thành tốt các nhiệm vụ chung của địa phương”.

Với ưu thế nổi trội về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đội ngũ trí thức Phú Yên luôn nhận lãnh trách nhiệm đi tiên phong; phát hiện các vấn đề mới trong CTMTQGXDNTM tác động đến phát triển KT-XH ở từng địa phương. Từ đó chủ động tập hợp đội ngũ trí thức, liên kết chặt chẽ với các cấp, các ngành, phát huy trí tuệ, sức sáng tạo của đội ngũ trí thức, thực hiện tốt việc hoạch định đề án, triển khai, hướng dẫn quá trình xây dựng nông thôn mới mang lại hiệu quả.

Description: C:\Users\DELL\Desktop\Công ty TNHH MTV Bảo Châu (Phú Yên) và Công ty Econecol Nhật Bản vừa hoàn tất bản ghi nhớ hợp tác đầu tư về lĩnh vực trồng rừng và chế biến gỗ..jpg

Công ty TNHH MTV Bảo Châu (PY) và công ty Econecon (Nhật bản) kí bản ghi nhớ HT lĩnh vực lâm nghiệp

Tư vấn, phản biện xây dựng nông thôn mới

Xây dựng nông thôn mới tác động rất lớn đến đời sống của người dân; xuất phát từ lợi ích của người nông dân, đội ngũ trí thức đã tích cực tham gia hoạt động tư vấn, phản biện các quy hoạch, dự án liên quan đến xây dựng nông thôn mới.

Ông Nguyễn Hoài Sơn – Nguyên Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh cho biết: Ngay từ đầu khi triển khai CTMTQGXDNTM, Liên hiệp Hội đã chủ động phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức Hội thảo khoa học chủ đề “Trí thức Phú Yên với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới”; đồng thời ký kết chương trình phối hợp thực hiện giữa hai đơn vị. Chú trọng các hoạt động tuyên truyền, phổ biến kiến thức, tư vấn nâng cao nhận thức và tăng cường năng lực cho nông dân áp dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào phát triển sản xuất nông – lâm – thủy sản.

Với vai trò tập hợp, đoàn kết đội ngũ trí thức, Liên hiệp Hội đã chủ trì trên 30 Hội đồng khoa học, có sự tham gia của nhiều nhà khoa học, chuyên gia đầu ngành trong và ngoài tỉnh phản biện các quy hoạch, đề tài, dự án liên quan đến xây dựng nông thôn mới như: Quy hoạch sử dụng đất; các quy hoạch phát triển giao thông nông thôn, Y tế, Giáo dục, Văn hóa, Khoa học công nghệ, Thương mại; Bưu chính viễn thông, Quy hoạch phát triển Nông – Lâm – Ngư nghiệp…Dự án “phản biện, rà soát, điều chỉnh đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp tỉnh Phú Yên đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030. Nổi bật là phản biện thành công đề tài: Đánh giá kết quả thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Yên, giai đoạn 2010-2017 do Liên hiệp Hội Việt Nam giao.

GSTSKH Đặng Vũ Minh – Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đã đánh giá: nội dung phản biện do đội ngũ trí thức Phú Yên thực hiện đã làm rõ những kết quả đạt được, chỉ ra hạn chế, thiếu sót được xem là những “nút thắt” chủ yếu trong xây dựng nông thôn mới cần được tháo gỡ như: Một số địa phương còn thiếu quyết liệt, thiếu tập trung trong chỉ đạo thực hiện CTMTQGXDNTM; chưa chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương, một số ít cấp chính quyền cơ sở còn mang tính ỷ lại, trông chờ. Sự phối hợp chưa thật sự đồng bộ, gắn kết trong hệ thống chính trị; công tác tuyên truyền, vận động có lúc, có nơi chưa được thường xuyên. Một số địa phương chưa thực hiện tốt việc duy trì và giữ vững các tiêu chí đã đạt chuẩn nông thôn mới theo hướng bền vững. Việc thu gom, xử lý rác thải có hiệu quả, tuy nhiên, ô nhiễm môi trường nông thôn vẫn còn khá phổ biến; quy hoạch nghĩa trang nhân dân tại các địa phương thuộc khu vực miền núi còn gặp nhiều khó khăn. Các tiêu chí cần nhiều nguồn lực đầu tư có tỷ lệ đạt chưa cao (như trường học, cơ sở vật chất văn hóa, cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, trạm y tế…).

Trong xây dựng nông thôn mới ở các huyện miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, vùng biển bãi ngang của của tỉnh, các tiêu chí về thu nhập của người dân, giảm nghèo và các tiêu chí cần nhiều vốn đầu tư để xây dựng cơ sở hạ tầng là những tiêu chí khó hoàn thành nhất; việc huy động đóng góp của nhân dân còn nhiều hạn chế, tỷ lệ hộ nghèo còn cao. Việc đầu tư và khuyến khích đầu tư vào lĩnh vực phát triển sản xuất vẫn còn ít, chưa tương xứng với tiềm năng của địa phương, giá trị sản xuất, diện tích sản xuất còn phân tán nhỏ lẻ, tính hợp tác và liên kết chưa cao. Trên cơ sở khoa học và thực tiễn, hoạt động tư vấn, phản biện xây dựng nông thôn mới của trí thức Phú Yên giúp lãnh đạo tỉnh kịp thời đề ra các giải pháp tháo gỡ, để nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới.

Nhớ lại những ngày đầu triển khai thực hiện CTMTQGXDNTM, ông Lê Văn Trúc – Nguyên Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo CTMTQGXDNTM nói: “Phú Yên là tỉnh kinh tế còn khó khăn, nhưng lại giàu tiềm năng, trong đó đội ngũ trí thức là một tiềm năng lớn. Đội ngũ trí thức đã chung sức chung lòng vì quê hương. Kết quả đạt được từ CTMTQGXDNTM của tỉnh đều ghi dấu ấn của đội ngũ trí thức. Với trí thức công tác trong hệ thống chính trị đóng góp nổi bật ở các lĩnh vực: Xây dựng hệ thống chính trị, Giữ gìn trật tự trị an; phát triển kinh tế, khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo; Y tế, văn hóa… Riêng các trí thức hoạt động trong doanh nghiệp, doanh nhân lại đi sâu vào lĩnh vực phát triển kinh tế qui mô lớn, đổi mới công nghệ góp phần tái cơ cấu lại ngành nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới”.

Thùy Trang –( LHH PY)

Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

Quyết định Số 19/2019/QĐ-UBND: Ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Phú Yên.

Quyết định Số 51/2018/QĐ-UBND: Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh.

Phụ lục các biểu mẫu: (Ban hành kèm theo Quyết định số 51 /2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh)

1. Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh:

  • Mẫu A1-ĐXNV: Đề tài khoa học và công nghệ hoặc Đề án khoa học
  • Mẫu A2-ĐXNV: Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu A3-ĐXNV: Dự án khoa học và công nghệ.

2. Phiếu nhận xét và đánh giá đề xuất đặt hàng:

  • Mẫu B1-TVHĐ: Đề tài/Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu B2-TVHĐ: Đề án khoa học;
  • Mẫu B3-TVHĐ: Dự án khoa học và công nghệ.

3. Mẫu C0-TCTT: Kết quả tra cứu thông tin về các Đề tài, Dự án sản xuất thử nghiệm có liên quan đến đề xuất đặt hàng đã và đang thực hiện.

4. Mẫu C1-BBKP: Kiểm phiếu đánh giá đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

5. Mẫu C2-BBHĐ: Biên bản họp của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh;

6. Mẫu C3-KQĐG: Kết quả đánh giá đề xuất đặt hàng của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

7. Mẫu C4-TH: Tổng hợp kiến nghị của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.