Trao giấy chứng nhận 9 sản phẩm OCOP

     Chiều 19/4, UBND tỉnh tổ chức lễ công bố quyết định phê duyệt kết quả đánh giá, phân hạng và trao giấy chứng nhận sản phẩm OCOP (Chương trình mỗi xã một sản phẩm) cấp tỉnh đợt 1/2022.

Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Lê Tấn Hổ (bên trái) trao giấy chứng nhận cho các sản phẩm OCOP cấp tỉnh đợt 1/2022.

Theo đó, có 9 sản phẩm của 2 chủ thể được trao chứng nhận OCOP cấp tỉnh đợt này gồm: trái khóm Đồng Din, bánh khóm Đồng Din, khóm sấy Đồng Din, măng sấy Đồng Din, lá giang sấy Đồng Din, giấm khóm Đồng Din, rượu khóm Đồng Din, nước rửa chén sinh học Đồng Din của HTX Nông nghiệp kinh doanh tổng hợp Đồng Din (huyện Phú Hòa) và nước mắm Mỹ Quang của hộ kinh doanh cơ sở sản xuất chế biến, mua bán nước mắm Mỹ Quang (huyện Tuy An); trong đó, có 2 sản phẩm được công nhận OCOP hạng 4 sao (trái khóm Đồng Din, khóm sấy Đồng Din) và 7 sản phẩm còn lại được công nhận OCOP hạng 3 sao.

 Phát biểu tại lễ công bố, đồng chí Lê Tấn Hổ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh đánh giá cao sự cố gắng đầu tư của các chủ thể sản phẩm vừa được công nhận; đồng thời mong muốn trong thời gian tới, các chủ thể tiếp tục nâng tầm chất lượng, mẫu mã và phát triển sản xuất các sản phẩm với quy mô lớn hơn. Từ đây đến cuối năm 2022, các đơn vị chức năng tiếp tục hỗ trợ, vận động các chủ thể tham gia, đánh giá thêm khoảng 30 sản phẩm OCOP (có ít nhất 18 sản phẩm được công nhận là sản phẩm OCOP của tỉnh đạt từ 3 sao trở lên) để khẳng định thương hiệu, mang lại hiệu quả kinh tế lớn hơn nữa, nâng cao thu nhập các thành viên chủ thể sản phẩm, góp phần phát triển đời sống người dân.

Như vậy, đến nay Phú Yên đã công nhận 27 sản phẩm OCOP cấp tỉnh.

Theo: baophuyen.vn

Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

Quyết định Số 19/2019/QĐ-UBND: Ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Phú Yên.

Quyết định Số 51/2018/QĐ-UBND: Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh.

Phụ lục các biểu mẫu: (Ban hành kèm theo Quyết định số 51 /2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh)

1. Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh:

  • Mẫu A1-ĐXNV: Đề tài khoa học và công nghệ hoặc Đề án khoa học
  • Mẫu A2-ĐXNV: Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu A3-ĐXNV: Dự án khoa học và công nghệ.

2. Phiếu nhận xét và đánh giá đề xuất đặt hàng:

  • Mẫu B1-TVHĐ: Đề tài/Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu B2-TVHĐ: Đề án khoa học;
  • Mẫu B3-TVHĐ: Dự án khoa học và công nghệ.

3. Mẫu C0-TCTT: Kết quả tra cứu thông tin về các Đề tài, Dự án sản xuất thử nghiệm có liên quan đến đề xuất đặt hàng đã và đang thực hiện.

4. Mẫu C1-BBKP: Kiểm phiếu đánh giá đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

5. Mẫu C2-BBHĐ: Biên bản họp của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh;

6. Mẫu C3-KQĐG: Kết quả đánh giá đề xuất đặt hàng của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

7. Mẫu C4-TH: Tổng hợp kiến nghị của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.