Tổng kết và trao giải Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Phú Yên lần thứ 8 (2018 – 2019)

Sáng ngày 11/10/2019, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Liên đoàn Lao động và Tỉnh Đoàn tổ chức tổng kết và trao giải Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Phú Yên lần thứ 8 (2018 – 2019); phát động Hội thi lần thứ 9 (2020 – 2021). Đồng chí Phan Đình Phùng – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đến dự.

Đồng chí Phan Đình Phùng – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Lễ tổng kết và trao giải Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Phú Yên lần thứ 8 (2018 – 2019)

Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh lần thứ 8 được triển khai từ cuối năm 2017 với gần 100 giải pháp tham gia dự thi ở 05 lĩnh vực: Công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông; Cơ khí tự động hoá, xây dựng, giao thông vận tải; Vật liệu, hoá chất, năng lượng; Nông lâm ngư nghiệp, tài nguyên và môi trường; Y dược, giáo dục, đào tạo. Ban Tổ chức Hội thi đã lựa chọn được 31 đề tài, giải pháp xuất sắc nhất vào vòng chung khảo Hội thi cấp tỉnh năm 2018 – 2019.

Kết quả, Ban tổ chức trao 3 giải nhất, 5 giải nhì, 10 giải ba và 12 giải khuyến khích cho các tác giả. Qua đó, ban tổ chức tuyển chọn 18 giải pháp đạt giải cao cấp tỉnh gửi tham gia Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 15 (2018 – 2019). Dịp này, UBND tỉnh cũng đã tặng bằng khen cho 13 nhóm tác giả và 5 cá nhân đạt giải.

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức Hội thi phát động đến toàn thể tổ chức, cá nhân trong và ở ngoài tỉnh, người nước ngoài đang làm việc, sinh sống tại Phú Yên, không phân biệt lứa tuổi, thành phần, dân tộc, nghề nghiệp tham gia Hội thi Sáng tạo kỹ thuật lần thứ 9 (2020 – 2021).

Đồng chí Phan Đình Phùng – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao giấy chứng nhận cho 3 giải nhất

Các vị đại biểu trao bằng khen cho các cá nhân đoạt giải

Trung tâm Thông tin và Thống kê Khoa học và Công nghệ Phú Yên

Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

Quyết định Số 19/2019/QĐ-UBND: Ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Phú Yên.

Quyết định Số 51/2018/QĐ-UBND: Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh.

Phụ lục các biểu mẫu: (Ban hành kèm theo Quyết định số 51 /2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh)

1. Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh:

  • Mẫu A1-ĐXNV: Đề tài khoa học và công nghệ hoặc Đề án khoa học
  • Mẫu A2-ĐXNV: Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu A3-ĐXNV: Dự án khoa học và công nghệ.

2. Phiếu nhận xét và đánh giá đề xuất đặt hàng:

  • Mẫu B1-TVHĐ: Đề tài/Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu B2-TVHĐ: Đề án khoa học;
  • Mẫu B3-TVHĐ: Dự án khoa học và công nghệ.

3. Mẫu C0-TCTT: Kết quả tra cứu thông tin về các Đề tài, Dự án sản xuất thử nghiệm có liên quan đến đề xuất đặt hàng đã và đang thực hiện.

4. Mẫu C1-BBKP: Kiểm phiếu đánh giá đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

5. Mẫu C2-BBHĐ: Biên bản họp của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh;

6. Mẫu C3-KQĐG: Kết quả đánh giá đề xuất đặt hàng của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

7. Mẫu C4-TH: Tổng hợp kiến nghị của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.