Tổng kết hoạt động ứng dụng & chuyển giao công nghệ năm 2019 và triển khai kế hoạch hoạt động năm 2020

Sáng ngày 17/1/2020, Trung tâm Ứng dụng và Chuyển giao công nghệ Phú Yên đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và triển khai kế hoạch hoạt động năm 2020. Tham dự Hội nghị có đồng chí Lâm Vũ Mỹ Hạnh, Phó Giám đốc Sở KH&CN Phú Yên; đồng chí Đặng Thị Thủy, Giám đốc Trung tâm Ứng dụng và Chuyển giao công nghệ Phú Yên; đồng chí Huỳnh Văn Dũng, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Phú Yên; đồng chí Lê Quang Hiệp, Phó Chủ tịch Liên minh hợp tác xã tỉnh Phú Yên; đại diện các phòng, đơn vị trực thuộc Sở KH&CN Phú Yên, Hội nông dân các huyện, thị xã, thành phố; cùng toàn thể viên chức và người lao đông Trung tâm Ứng dụng và Chuyển giao công nghệ Phú Yên.

Hội nghị đã thông qua dự thảo báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và triển khai kế hoạch hoạt động năm 2020. Theo đó, trong năm 2019, Trung tâm đã thực hiện bảo tồn và phát triển giống cây trồng địa phương; đào tạo, tập huấn và triển khai điểm kết nối cung – cầu công nghệ; hoàn thiện quy trình sản xuất rượu Linh chi Pycat; tiếp tục triển khai thực hiện 02 dự án cấp nhà nước chuyển tiếp năm 2019; xây dựng mới 02 đề tài cấp cơ sở; chuyển giao kỹ thuật nuôi nấm sò, nấm linh chi cho phòng Kinh tế hạ tầng huyện Sơn Hòa; sản xuất gần 200.000 bịch phôi nấm các loại; ký kết hợp tác với Công ty TNHH Một thành viên Bảo Châu Phú Yên thúc đẩy ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trong việc tuyển chọn, sản xuất giống keo lai sạch bệnh, giải pháp trồng, chăm sóc và cơ giới hóa việc thu hoạch rừng trồng với diện tích 10.000 ha;…

Năm 2020, Trung tâm tiếp tục triển khai và nghiệm thu 02 dự án cấp nhà nước chuyển tiếp; triển khai đề tài “Trồng thử nghiệm cây sung Magic nuôi cấy mô tại tỉnh Phú Yên”; triển khai thực hiện đề tài cấp cơ sở “Trồng thử nghiệm hoa tulip tại Phú Yên”; tổ chức 02 hội nghị xác định nhu cầu công nghệ cần tư vấn cho tổ chức, cá nhân trong tỉnh, xúc tiến các hoạt động kết nối cung – cầu công nghệ;…

Đồng chí Huỳnh Văn Dũng, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Phú Yên

Dịp này, Trung tâm Ứng dụng và Chuyển giao công nghệ Phú Yên đã trao tặng giấy khen cho 06 viên chức và người lao động hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 22 người hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Trung tâm Thông tin và Thống kê Khoa học và Công nghệ Phú Yên

Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

Quyết định Số 19/2019/QĐ-UBND: Ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Phú Yên.

Quyết định Số 51/2018/QĐ-UBND: Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh.

Phụ lục các biểu mẫu: (Ban hành kèm theo Quyết định số 51 /2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh)

1. Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh:

  • Mẫu A1-ĐXNV: Đề tài khoa học và công nghệ hoặc Đề án khoa học
  • Mẫu A2-ĐXNV: Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu A3-ĐXNV: Dự án khoa học và công nghệ.

2. Phiếu nhận xét và đánh giá đề xuất đặt hàng:

  • Mẫu B1-TVHĐ: Đề tài/Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu B2-TVHĐ: Đề án khoa học;
  • Mẫu B3-TVHĐ: Dự án khoa học và công nghệ.

3. Mẫu C0-TCTT: Kết quả tra cứu thông tin về các Đề tài, Dự án sản xuất thử nghiệm có liên quan đến đề xuất đặt hàng đã và đang thực hiện.

4. Mẫu C1-BBKP: Kiểm phiếu đánh giá đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

5. Mẫu C2-BBHĐ: Biên bản họp của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh;

6. Mẫu C3-KQĐG: Kết quả đánh giá đề xuất đặt hàng của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

7. Mẫu C4-TH: Tổng hợp kiến nghị của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.