Tọa đàm “Quản trị tài sản trí tuệ trong doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, nghiên cứu trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0”

     Những thành tựu của Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CM 4.0) có tác động sâu sắc đến đời sống kinh tế – xã hội của hầu hết các quốc gia trên thế giới. Trong bối cảnh đó, vấn đề quản trị tài sản trí tuệ thực sự trở thành một nhu cầu hết sức cần thiết đối với doanh nghiệp, doanh nghiệp khởi nghiệp, các cơ sở đào tạo và nghiên cứu ở nước ta hiện nay. Nhằm cung cấp những hiểu biết cơ bản về vấn đề này và tăng cường nhận thức hơn nữa về vai trò của sở hữu trí tuệ (SHTT) đối với các doanh nghiệp nói chung, doanh nghiệp khởi nghiệp nói riêng, các cơ sở đào tạo và nghiên cứu, Cục Sở hữu trí tuệ đã phối hợp với Trung tâm Ươm tạo Doanh nghiệp công nghệ cao, Khu Công nghệ cao Hòa Lạc tổ chức Tọa đàm “Quản trị tài sản trí tuệ trong doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, nghiên cứu trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0” vào ngày 07/12/2018 tại Trung tâm Ươm tạo Doanh nghiệp Công nghệ cao, Khu Công nghệ cao Hòa Lạc.

     Tham gia Tọa đàm gồm hơn 100 đại biểu đến từ các doanh nghiệp, doanh nghiệp khởi nghiệp, các cơ sở đào tạo và nghiên cứu thuộc khu Công nghệ cao và trên địa bàn Hà Nội.

Toàn cảnh của Tọa đàm

     Phát biểu khai mạc Tọa đàm, ông Nguyễn Đức Long – Giám đốc Trung tâm Ươm tạo Doanh nghiệp Công nghệ cao đánh giá cao sự phối hợp giữa Cục Sở hữu trí tuệ với Trung tâm Ươm tạo doanh nghiệp Công nghệ cao trong thời gian vừa qua, nhất là thời gian gần đây trong việc tư vấn, hỗ trợ các doanh nghiệp Ươm tạo xác lập, khai thác và phát triển tài sản trí tuệ. Việc tổ chức Tọa đàm ngày hôm nay nằm trong một chuỗi hoạt động phối hợp giữa hai Cơ quan để đáp ứng yêu cầu mới trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0.

     Các đại biểu tham dự Tọa đàm đã được nghe Báo cáo đề dẫn và 5 báo cáo chuyên đề do các chuyên gia đến từ Cục Sở hữu trí tuệ, Viện Khoa học sở hữu trí tuệ, Công ty Cổ phần sở hữu trí tuệ Bross & Công sự và Tập đoàn dệt may Việt Nam. Các báo cáo đã đề cập tới các vấn đề đáng quan tâm: Quyền sở hữu trí tuệ – Động lực quan trọng góp phần phát triển kinh tế xã hội trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0; Thực trạng việc xây dựng, quản lý và phát triển tài sản trí tuệ của Tập đoàn Dệt May Việt Nam; Xây dựng chiến lược SHTT của doanh nghiệp, cơ sở đào tạo và nghiên cứu trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghệ 4.0; Quản lý, khai thác, phát triển và bảo vệ TSTT trong doanh nghiệp, cơ sở giảng dạy và nghiên cứu trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghệ 4.0; v.v.. Các đại biểu đã thảo luận hết sức sổi nổi, thắng thắn và đi sâu vào những tình huống cụ thể, những kinh nghiệm thực tiễn…Những vướng mắc, những băn khoăn của các đại biểu đều được các báo cáo viên giải đáp thỏa đáng.

Các báo cáo viên trình bày báo cáo

     Phát biểu bế mạc Tọa đàm, ông Lê Tất Chiến, Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu, Đào tạo và Hỗ trợ, Tư vấn, Cục Sở hữu trí tuệ khẳng định: vấn đề quản trị tài sản trí tuệ là hết sức cần thiết và luôn được các doanh nghiệp, doanh nghiệp khởi nghiệp, các cơ sở đào tạo và nghiên cứu đặc biệt quan tâm trong thời gian vừa qua. Cục Sở hữu trí tuệ rất mong các các doanh nghiệp, doanh nghiệp khởi nghiệp, các cơ sở đào tạo và nghiên cứu phối hợp chặt chẽ hơn nữa với Cục SHTT cũng như Trung tâm Ươm tạo Doanh nghiêp Công nghệ cao trong thời gian tới để chúng ta có cơ hội chia sẻ nhiều hơn các vấn đề liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ nói chung và quản trị tài sản trí tuệ nói riêng.

     Các đại biểu tham dự Tọa đàm đánh giá cao chủ đề và các nội dung của Tọa đàm, cùng với những kinh nghiệm của các chuyên gia đã tạo nên thành công của Tọa đàm và hy vong thời gian tới các Tọa đàm với những nội dung liên quan cần được tổ chức nhiều hơnđể các doanh nghiệp, doanh nghiệp khởi nghiệp, các cơ sở đào tạo và nghiên cứuđược tiếp cận nhiều hơn về quản trị tài sản trí tuệ nhằm giải quyết được rất nhiều vấn đề thực tiễn đặt ra./.

(Theo https://www.most.gov.vn)

Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

Quyết định Số 19/2019/QĐ-UBND: Ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Phú Yên.

Quyết định Số 51/2018/QĐ-UBND: Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh.

Phụ lục các biểu mẫu: (Ban hành kèm theo Quyết định số 51 /2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh)

1. Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh:

  • Mẫu A1-ĐXNV: Đề tài khoa học và công nghệ hoặc Đề án khoa học
  • Mẫu A2-ĐXNV: Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu A3-ĐXNV: Dự án khoa học và công nghệ.

2. Phiếu nhận xét và đánh giá đề xuất đặt hàng:

  • Mẫu B1-TVHĐ: Đề tài/Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu B2-TVHĐ: Đề án khoa học;
  • Mẫu B3-TVHĐ: Dự án khoa học và công nghệ.

3. Mẫu C0-TCTT: Kết quả tra cứu thông tin về các Đề tài, Dự án sản xuất thử nghiệm có liên quan đến đề xuất đặt hàng đã và đang thực hiện.

4. Mẫu C1-BBKP: Kiểm phiếu đánh giá đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

5. Mẫu C2-BBHĐ: Biên bản họp của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh;

6. Mẫu C3-KQĐG: Kết quả đánh giá đề xuất đặt hàng của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

7. Mẫu C4-TH: Tổng hợp kiến nghị của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.