Tọa đàm “Đánh giá hoạt động khai thác và phát triển Cơ sở dữ liệu chuyên gia của Bộ Khoa học và Công nghệ giai đoạn 2014 – 2018”

     Sáng ngày 08/11/2018 tại Hà Nội, được sự đồng ý của Lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ, nhằm tiếp tục nâng cao hơn nữa hiệu quả quản lý và sử dụng cơ sở dữ liệu chuyên gia khoa học và công nghệ, Viện Đánh giá khoa học và Định giá công nghệ (Viện Đánh giá) tổ chức buổi tọa đàm “Đánh giá hoạt động khai thác và phát triển Cơ sở dữ liệu chuyên gia của Bộ Khoa học và Công nghệ giai đoạn 2014 – 2018”.

    Tham dự tọa đàm có đại diện Lãnh đạo và chuyên viên của 16 đơn vị trực thuộc Bộ KH&CN thường xuyên sử dụng chuyên gia trong việc thành lập các Hội đồng tư vấn nhiệm vụ cấp Quốc gia. Phát biểu khai mạc tọa đàm, ông Trần Hậu Ngọc – Viện trưởng Viện Đánh giá đã đề cập việc hình thành và đưa Cơ sở dữ liệu chuyên gia vào hoạt động phục vụ công tác quản lý nhằm triển khai Luật Khoa học và Công nghệ (KH&CN) năm 2013 và Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật KH&CN (Điều 32. Hội đồng tư vấn KH&CN). Theo đó, ngày 31/3/2014, Bộ trưởng Bộ KH&CN đã ký Quyết định số 588/QĐ-BKHCN về việc xây dựng, quản lý và sử dụng cơ sở dữ liệu chuyên gia KH&CN để cung cấp chuyên gia cho các Hội đồng tư vấn nhiệm vụ KH&CN cấp Quốc gia và giao Viện Đánh giá quản lý.

Toàn cảnh buổi tọa đàm

     Sau phát biểu khai mạc, bà Nguyễn Bảo Ngọc, Giám đốc Trung tâm Dữ liệu đánh giá KH&CN đã trình bày báo cáo về hoạt động khai thác và phát triển Cơ sở dữ liệu (CSDL) chuyên gia của Bộ KH&CN giai đoạn 2014 – 2018. Báo cáo đã tổng kết lại toàn bộ quá trình hơn 4 năm phát triển của CSDL chuyên gia, đồng thời cũng nêu lên những khó khăn và chủ động đề xuất một số kiến nghị với Lãnh đạo Bộ. Theo đó, việc khai thác CSDL chuyên gia trong giai đoạn vừa qua đã được Viện Đánh giá từng bước hoàn thiện và đến nay đã cơ bản đáp ứng nhu cầu của công tác phục vụ quản lý với chất lượng ngày càng được nâng cao. Cho đến thời điểm báo cáo, Viện Đánh giá đã cố gắng đáp ứng hầu hết các yêu cầu cung cấp chuyên gia của các đơn vị quản lý đúng tiến độ, đảm bảo số lượng chuyên gia đủ cho việc thành lập hội đồng tư vấn nhiệm vụ. Hàng năm, Viện cung cấp hơn 12.000 lượt chuyên gia để thành lập các Hội đồng tư vấn nhiệm vụ cấp Quốc gia, cung cấp chuyên gia cho việc thành lập các Hội đồng xét chọn các giải thưởng như Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về KH&CN, Giải thưởng Tạ Quang Bửu và các nhiệm vụ khác có nhu cầu sử dụng chuyên gia KH&CN. Nhiệm vụ phát triển và khai thác CSDL chuyên gia KH&CN là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Viện Đánh giá, phục vụ trực tiếp và thường xuyên nhất đối với công tác quản lý của Bộ KH&CN. Trong những năm vừa qua, các cán bộ thuộc Viện đã nỗ lực phấn đấu và sáng tạo trong công tác để có thể hoàn thành công việc với hiệu quả cao nhất.

     Tại buổi Tọa đàm, các đại biểu tham dự đã đóng góp nhiều ý kiến cho việc phát triển, hoàn thiện CSDL chuyên gia trong thời gian tới. Các ý kiến phát biểu đều đánh giá cao sự nỗ lực của các cán bộ của Viện Đánh giá trong việc cung cấp chuyên gia cho các đơn vị, Viện Đánh giá đã thực hiện tốt việc quản lý CSDL trong thời gian vừa qua. Các đại biểu cũng kiến nghị trong thời gian tới Viện cần báo cáo Lãnh đạo Bộ cho phép nâng cấp phần mềm quản lý CSDL để các đơn vị sử dụng có thể truy cập tìm kiếm thông tin trực tiếp ở mức độ cho phép cũng như chuyên gia khi muốn tham gia vào CSDL có thể tương tác online với đơn vị quản lý CSDL; song song với việc đó cần điều chỉnh lại tiêu chí chuyên gia cho phù hợp hơn với từng lĩnh vực khoa học công nghệ và mở rộng CSDL đối với các chuyên gia công nghệ đến từ các doanh nghiệp, các chuyên gia trực tiếp tham gia vào quá trình sản xuất, các chuyên gia về tài chính, về khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo… Các đại biểu tham dự và đại diện phía Viện Đánh giá đã có những trao đổi cởi mở và mang tính xây dựng.

     Kết thúc buổi Tọa đàm, Ông Trần Hậu Ngọc đã phát biểu cảm ơn và tiếp thu các ý kiến đóng góp của các đại biểu tham dự. Ông Trần Hậu Ngọc trân trọng gửi lời cảm ơn đến Lãnh đạo Bộ KH&CN, Lãnh đạo các đơn vị và các đại biểu tham dự buổi tọa đàm vì những hỗ trợ, phối hợp quý báu giúp Viện Đánh giá hoàn thành tốt các nhiệm vụ Lãnh đạo Bộ giao theo chức năng nhiệm vụ của Viện, trong đó có nhiệm vụ duy trì, phát triển và khai thác CSDL chuyên gia của Bộ KH&CN.

(Theo https://www.most.gov.vn)

Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

Quyết định Số 19/2019/QĐ-UBND: Ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Phú Yên.

Quyết định Số 51/2018/QĐ-UBND: Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh.

Phụ lục các biểu mẫu: (Ban hành kèm theo Quyết định số 51 /2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh)

1. Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh:

  • Mẫu A1-ĐXNV: Đề tài khoa học và công nghệ hoặc Đề án khoa học
  • Mẫu A2-ĐXNV: Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu A3-ĐXNV: Dự án khoa học và công nghệ.

2. Phiếu nhận xét và đánh giá đề xuất đặt hàng:

  • Mẫu B1-TVHĐ: Đề tài/Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu B2-TVHĐ: Đề án khoa học;
  • Mẫu B3-TVHĐ: Dự án khoa học và công nghệ.

3. Mẫu C0-TCTT: Kết quả tra cứu thông tin về các Đề tài, Dự án sản xuất thử nghiệm có liên quan đến đề xuất đặt hàng đã và đang thực hiện.

4. Mẫu C1-BBKP: Kiểm phiếu đánh giá đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

5. Mẫu C2-BBHĐ: Biên bản họp của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh;

6. Mẫu C3-KQĐG: Kết quả đánh giá đề xuất đặt hàng của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

7. Mẫu C4-TH: Tổng hợp kiến nghị của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.