Tọa đàm “Chính sách phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ, cơ sở ươm tạo hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa”

Ngày 18/11/2020 tại Hà Nội, Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ (NATEC) đã tổ chức buổi tọa đàm về “Chính sách phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ, cơ sở ươm tạo hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa”.

Tọa đàm tổ chức nhằm tuyên truyền phổ biến các chính sách cũng như giải đáp thắc mắc, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn khi thực hiện chứng nhận doanh nghiệp KH&CN và hưởng các chính sách ưu đãi của nhà nước. Đồng thời, tọa đàm cũng là nơi trao đổi giữa cơ quan quản lý với các doanh nghiệp, cơ sở ươm tạo hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa để góp phần hoàn thiện các chính sách liên quan đến việc thành lập, hoạt động và hưởng ưu đãi hỗ trợ của Nhà nước.

Toàn cảnh tọa đàm

Tham dự buổi tọa đàm có: đại diện Lãnh đạo Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ, Viện Đánh giá khoa học và Định giá công nghệ, Viện Nghiên cứu sáng chế và Khai thác công nghệ và đại diện một số đơn vị trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ Hưng Yên và đại diện các Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội, Vĩnh Phúc; đại diện các viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp khoa học và công nghệ, doanh nghiệp khởi nghiệp, cơ sở ươm tạo, các hiệp hội doanh nghiệp, tại Hà Nội và một số tỉnh lân cận.

Ông Trần Xuân Đích, Phó Cục trưởng Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ phát biểu khai mạc.

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã được nghe các diễn giả trình bày về chủ trương, chính sách mới trong phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ, cơ sở ươm tạo doanh nghiệp nhỏ và vừa; các chính sách ưu đãi, hỗ trợ đối với doanh nghiệp KH&CN và các cơ sở ươm tạo; cơ chế chính sách hỗ trợ hoạt động đánh giá, định giá công nghệ, kinh nghiệm của quốc tế về hoạt động phát triển các tổ chức trung gian về đánh giá, định giá công nghệ; cách tiếp cận về khai thác, sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ. Giải pháp nâng cao hiệu quả việc ứng dụng các kết quả KH&CN hình thành từ ngân sách nhà nước.

Bài tham luận của các diễn giả đã làm sáng tỏ thêm những quy định trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, giúp nhà quản lý có thêm thông tin phục vụ hoạt động triển khai thực hiện và giúp doanh nghiệp tiếp cận được chính sách của Nhà nước.

TS. Đào Quang Thủy, Trưởng phòng Ươm tạo và Phát triển doanh nghiệp KH&CN, Cục PTTTDN trình bày tại Tọa đàm

TS. Trịnh Minh Tâm, Phó Viện trưởng Viện Đánh giá khoa học và Định giá công nghệ trình bày tại Tọa đàm

TS. Nguyễn Hữu Xuyên, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu sáng chế và Khai thác công nghệ trình bày tại Tọa đàm

Tại Phiên thảo luận, các đại biểu tham dự đã trao đổi về rất nhiều vấn đề liên quan đến việc thực thi chính sách về doanh nghiệp khoa học và công nghệ, giúp tháo gỡ khó khăn trong triển khai chính sách hỗ trợ. Đại diện các Sở KH&CN Hà Nội, Vĩnh Phúc, Hưng Yên đã nêu thực trạng về phát triển doanh nghiệp KH&CN tại địa phương, trao đổi kinh nghiệm trong hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận các chính sách ưu đãi của Nhà nước, đồng thời cũng nêu ra các vấn đề cần tiếp tục hoàn thiện chính sách trong thời gian tới và đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn tạo sự thống nhất trong triển khai giữa các cơ quan quản lý về thuế, đất đai và khoa học công nghệ tại địa phương.

Các đại biểu đánh giá rất cao về kết quả đạt được của buổi tọa đàm. Những ý kiến đóng góp của các đại biểu đã được ghi nhận, làm cơ sở cho việc đưa ra đánh giá khách quan, toàn diện, chính xác về việc triển khai chính sách hỗ trợ doanh nghiệp KH&CN, là tiền đề để tiếp tục hoàn thiện chính sách pháp luật trong thời gian tới./.

Nguồn: https://www.most.gov.vn/

Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

Quyết định Số 19/2019/QĐ-UBND: Ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Phú Yên.

Quyết định Số 51/2018/QĐ-UBND: Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh.

Phụ lục các biểu mẫu: (Ban hành kèm theo Quyết định số 51 /2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh)

1. Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh:

  • Mẫu A1-ĐXNV: Đề tài khoa học và công nghệ hoặc Đề án khoa học
  • Mẫu A2-ĐXNV: Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu A3-ĐXNV: Dự án khoa học và công nghệ.

2. Phiếu nhận xét và đánh giá đề xuất đặt hàng:

  • Mẫu B1-TVHĐ: Đề tài/Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu B2-TVHĐ: Đề án khoa học;
  • Mẫu B3-TVHĐ: Dự án khoa học và công nghệ.

3. Mẫu C0-TCTT: Kết quả tra cứu thông tin về các Đề tài, Dự án sản xuất thử nghiệm có liên quan đến đề xuất đặt hàng đã và đang thực hiện.

4. Mẫu C1-BBKP: Kiểm phiếu đánh giá đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

5. Mẫu C2-BBHĐ: Biên bản họp của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh;

6. Mẫu C3-KQĐG: Kết quả đánh giá đề xuất đặt hàng của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

7. Mẫu C4-TH: Tổng hợp kiến nghị của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.