TIN TRONG TỈNH

Hội nghị tập huấn phổ biến và hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị định 13/2019/NĐ-CP ngày 01/2/2019 của Chính phủ về doanh nghiệp KH&CN

Nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về thị trường KH&CN, khuyến khích doanh nghiệp có hoạt ...

Xem thêm »

Thể lực, tầm vóc của thanh niên tỉnh Phú Yên năm 2020 và một số yếu tố liên quan

Sáng ngày 15/7/2019, Hội đồng KH&CN theo Quyết định số 115/QĐ-SKHCN ngày 03/7/2019 của Giám đốc Sở KH&CN ...

Xem thêm »

Hội nghị giới thiệu công nghệ phục vụ phát triển nông, lâm, thủy sản

Chiều ngày 10/7/2019, Trung tâm Ứng dụng và Chuyển giao công nghệ Phú Yên tổ chức Hội nghị ...

Xem thêm »

Hội nghị triển khai các hoạt động điểm kết nối cung – cầu công nghệ

Sáng ngày 10/7/2019, được sự nhất trí của Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ và Sở ...

Xem thêm »

Nghiên cứu hoàn thiện công nghệ, sản xuất thiết bị giám sát, định vị và quản lý tàu cá trên biển

Đó là nhiệm vụ được Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ KH&CN theo Quyết định số ...

Xem thêm »

Nghiên cứu tuyển chọn giống sắn năng suất tinh bột cao kháng được sâu bệnh hại chính phù hợp với điều kiện sản xuất tại tỉnh Phú Yên

Hội đồng KH&CN theo Quyết định số 111/QĐ-SKHCN ngày 26/6/2019 của Giám đốc Sở KH&CN Phú Yên đã ...

Xem thêm »

Nghiên cứu trồng thực nghiệm cây Đàn hương trắng (Santalum album L.)

     Sáng ngày 27/6/2019, Sở Khoa học và Công nghệ Phú Yên đã tổ chức họp Hội ...

Xem thêm »

Ứng dụng công nghệ 4.0 xây dựng mô hình sản xuất hàng Man suit tại Công ty Cổ phần An Hưng, tỉnh Phú Yên

Chiều ngày 18/6/2019, Hội đồng KH&CN theo Quyết định số 109/QĐ-SKHCN ngày 14/6/2019 của Giám đốc Sở KH&CN ...

Xem thêm »

Tập huấn: Chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 sang tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước

Ngày 14/6/2019, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Phú Yên phối hợp với Công ty TNHH Tư ...

Xem thêm »

Nghiên cứu ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao nhằm phát triển cây Cam thảo Đá Bia (Telosma procumbens)

Đó là nhiệm vụ được Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ KH&CN theo Quyết định số ...

Xem thêm »

Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

Quyết định Số 19/2019/QĐ-UBND: Ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Phú Yên.

Quyết định Số 51/2018/QĐ-UBND: Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh.

Phụ lục các biểu mẫu: (Ban hành kèm theo Quyết định số 51 /2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh)

1. Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh:

2. Phiếu nhận xét và đánh giá đề xuất đặt hàng:

3. Mẫu C0-TCTT: Kết quả tra cứu thông tin về các Đề tài, Dự án sản xuất thử nghiệm có liên quan đến đề xuất đặt hàng đã và đang thực hiện.

4. Mẫu C1-BBKP: Kiểm phiếu đánh giá đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

5. Mẫu C2-BBHĐ: Biên bản họp của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh;

6. Mẫu C3-KQĐG: Kết quả đánh giá đề xuất đặt hàng của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

7. Mẫu C4-TH: Tổng hợp kiến nghị của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.