TIN TRONG TỈNH

Giúp nông dân tiếp cận tiến bộ khoa học kỹ thuật

Trong những năm qua, các cấp hội nông dân đã phối hợp với ngành Nông nghiệp, Sở KH-CN, ...

Read More »

Đội ngũ trí thức KH&CN Việt Nam triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Chiều 15/9, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức Hội nghị trực ...

Read More »

Chế biến nông sản sau thu hoạch: Cần những giải pháp căn cơ, bền vững

Sản xuất nông nghiệp mang tính nhỏ lẻ; sản phẩm thu hoạch chủ yếu bán thô… sẽ giảm ...

Read More »

Kết nối nguồn lực hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Năm 2017 đánh dấu bước phát triển quan trọng trong Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng ...

Read More »

DemoDay khu vực Miền Trung & Tây Nguyên 2021: kết nối giữa nhà đầu tư và các Startup

         Ngày 27/8, Trường Cao đẳng Công Thương Miền Trung phối hợp với Đài truyền ...

Read More »

Ứng dụng KH-CN: Phát triển nông nghiệp xanh, bền vững

KH-CN đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển nông nghiệp bền vững, nâng cao hiệu quả ...

Read More »

Đẩy mạnh bảo tồn nguồn gen bản địa

UBND tỉnh vừa phê duyệt đề án khung các nhiệm vụ bảo tồn nguồn gen cấp tỉnh giai ...

Read More »

Giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ cấp cơ sở đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới tại cơ sở đào tạo, bồi dưỡng Trường Chính trị tỉnh Phú Yên.

            Chiều ngày 16/7/2021, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Phú Yên ...

Read More »

Đánh giá, nghiệm thu đề tài cấp cơ sở: Trồng thử nghiệm một số giống hoa Tulip (Tulipa sp.) tại tỉnh Phú Yên.

         Sáng ngày 15/7/2021, Sở Khoa học và Công nghệ tiến hành họp trực tuyến ...

Read More »

Hoạt động khoa học công nghệ gắn với phát triển nông nghiệp, nông thôn

Những năm qua, việc ứng dụng KH-CN vào sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh ngày càng ...

Read More »

Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

Quyết định Số 19/2019/QĐ-UBND: Ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Phú Yên.

Quyết định Số 51/2018/QĐ-UBND: Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh.

Phụ lục các biểu mẫu: (Ban hành kèm theo Quyết định số 51 /2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh)

1. Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh:

2. Phiếu nhận xét và đánh giá đề xuất đặt hàng:

3. Mẫu C0-TCTT: Kết quả tra cứu thông tin về các Đề tài, Dự án sản xuất thử nghiệm có liên quan đến đề xuất đặt hàng đã và đang thực hiện.

4. Mẫu C1-BBKP: Kiểm phiếu đánh giá đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

5. Mẫu C2-BBHĐ: Biên bản họp của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh;

6. Mẫu C3-KQĐG: Kết quả đánh giá đề xuất đặt hàng của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

7. Mẫu C4-TH: Tổng hợp kiến nghị của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.