TIN TRONG TỈNH

Tư vấn xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2021

Ngày 20/10/2020, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Phú Yên đã tổ chức họp hội đồng tư ...

Xem thêm »

Nghiệm thu dự án: Xây dựng mô hình ứng dụng tiến bộ KH&CN trong sản xuất bắp và chế biến thức ăn gia súc bằng phương pháp ủ chua.

Chiều ngày 19/10/2020, tại Sở Khoa học và Công nghệ Phú Yên, Hội đồng khoa học và công ...

Xem thêm »

Nâng cao năng lực ứng cứu sự cố thông tin mạng

Các thành viên trong Đội Ứng cứu sự cố ATTTM xử lý tình huống tấn công mạng tại ...

Xem thêm »

Trồng thử nghiệm một số giống hoa Tulip (Tulipia) tại tỉnh Phú Yên.

             Sáng ngày 01/10/2020, Sở Khoa học và Công nghệ Phú Yên tổ ...

Xem thêm »

Hội thảo góp ý hoàn thiện hệ thống nhận diện và Quy chế quản lý và sử dụng Chỉ dẫn địa lý “Phú Yên” dùng cho sản phẩm tôm hùm bông của tỉnh Phú Yên.

        Sáng ngày 29/9/2020, tại Sở Khoa học và Công nghệ Phú Yên, Viện Thổ ...

Xem thêm »

Nghiệm thu cơ sở đề tài: Nghiên cứu biện pháp phòng trừ tổng hợp rệp sáp bột hồng (Phenacoccus manihoti Matile -Ferrero) hại sắn tại Phú Yên và các tỉnh Duyên hải Nam Trung Bộ.

Ngày 18/9/2020, tại Sở Khoa học và Công nghệ Phú Yên, Hội đồng khoa học và công nghệ do ThS Dương Bình ...

Xem thêm »

Nghiệm thu dự án thuộc Chương trình nông thôn miền núi: Ứng dụng công nghệ tưới nhỏ giọt trong sản xuất thâm canh mía tại các vùng nguyên liệu trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Sáng ngày 18/9/2020, tại Sở Khoa học và Công nghệ Phú Yên, Hội đồng khoa học và công ...

Xem thêm »

Phát huy vai trò của khoa học – công nghệ trong Chương trình OCOP

Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) mở ra cơ hội phát triển cho các sản phẩm ...

Xem thêm »

Nghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ sản xuất giống cá rô biển (Lobotes suri namensis Bloch 1970)

Cá rô biển (Lobotes suri namensis Bloch 1970) là loài có giá trị kinh tế, phân bố ở ...

Xem thêm »

Công nhận 19 sáng kiến cấp tỉnh, đợt 1 năm 2020

Ngày 28 tháng 8 năm 2020, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên ký Quyết định số 1503/QĐ-UBND công ...

Xem thêm »

Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

Quyết định Số 19/2019/QĐ-UBND: Ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Phú Yên.

Quyết định Số 51/2018/QĐ-UBND: Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh.

Phụ lục các biểu mẫu: (Ban hành kèm theo Quyết định số 51 /2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh)

1. Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh:

2. Phiếu nhận xét và đánh giá đề xuất đặt hàng:

3. Mẫu C0-TCTT: Kết quả tra cứu thông tin về các Đề tài, Dự án sản xuất thử nghiệm có liên quan đến đề xuất đặt hàng đã và đang thực hiện.

4. Mẫu C1-BBKP: Kiểm phiếu đánh giá đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

5. Mẫu C2-BBHĐ: Biên bản họp của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh;

6. Mẫu C3-KQĐG: Kết quả đánh giá đề xuất đặt hàng của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

7. Mẫu C4-TH: Tổng hợp kiến nghị của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.