TIN TRONG TỈNH

Thu nhập khá từ trồng chuối sứ

Anh Huỳnh Tấn Phú bên vườn chuối của mình. Ảnh: HỮU PHÚC Nhờ có kỹ thuật canh tác ...

Read More »

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Hoàng Giang thăm và làm việc tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Yên

Trong khuôn khổ chương trình công tác tại tỉnh Phú Yên, chiều 14/6/2022, đồng chí Nguyễn Hoàng Giang, ...

Read More »

Sôi động Giải cờ tướng ngành Khoa học và Công nghệ – Thông tin và Truyền thông Phú Yên

Chào mừng kỷ niệm 132 năm Ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2022), Ngày Khoa ...

Read More »

Trao giấy chứng nhận 9 sản phẩm OCOP

     Chiều 19/4, UBND tỉnh tổ chức lễ công bố quyết định phê duyệt kết quả đánh ...

Read More »

Tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ KH&CN năm 2022: Ứng dụng công nghệ sinh học xây dựng mô hình phát triển sản xuất cây dó bầu (Aquilaria crassna Pierre ex Lecomte) theo chuỗi giá trị tỉnh Phú Yên

        Chiều ngày 15/4/2022, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Phú Yên đã tổ ...

Read More »

Tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ KH&CN năm 2022: Đánh giá hiện trạng đa dạng sinh học và bổ sung cơ sở dữ liệu về tài nguyên sinh vật các thuỷ vực nội địa tỉnh Phú Yên phục vụ phát triển tổng hợp và bền vững kinh tế – xã hội

         Chiều ngày 14/4/2022, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Phú Yên đã tổ ...

Read More »

Tư vấn giao trực tiếp tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ: “Lưu giữ, bảo quản nguồn gen đặc hữu địa phương”

            Sáng ngày 14/4/2021, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Phú Yên ...

Read More »

Tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ KH&CN năm 2022: “Bảo tồn và phát triển nguồn gen chim yến đảo (Aerodramus sp.) tại tỉnh Phú Yên”

           Sáng ngày 13/4/2022, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Phú Yên đã ...

Read More »

Tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ KH&CN năm 2022: “Nghiên cứu và sản xuất chế phẩm kết hợp oligochitosan, axit salicylic và silic nhằm tăng khả năng kháng sâu bệnh đối với cây trồng góp phần nâng cao năng suất và chất lượng nông sản”

Chiều ngày 08/4/2022, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Phú Yên đã tổ chức họp hội đồng ...

Read More »

Tăng cường phối hợp về khoa học công nghệ

Để đẩy mạnh công tác ứng dụng, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, đưa nhanh kết quả nghiên ...

Read More »

Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

Quyết định Số 19/2019/QĐ-UBND: Ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Phú Yên.

Quyết định Số 51/2018/QĐ-UBND: Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh.

Phụ lục các biểu mẫu: (Ban hành kèm theo Quyết định số 51 /2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh)

1. Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh:

  • Mẫu A1-ĐXNV: Đề tài khoa học và công nghệ hoặc Đề án khoa học
  • Mẫu A2-ĐXNV: Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu A3-ĐXNV: Dự án khoa học và công nghệ.

2. Phiếu nhận xét và đánh giá đề xuất đặt hàng:

  • Mẫu B1-TVHĐ: Đề tài/Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu B2-TVHĐ: Đề án khoa học;
  • Mẫu B3-TVHĐ: Dự án khoa học và công nghệ.

3. Mẫu C0-TCTT: Kết quả tra cứu thông tin về các Đề tài, Dự án sản xuất thử nghiệm có liên quan đến đề xuất đặt hàng đã và đang thực hiện.

4. Mẫu C1-BBKP: Kiểm phiếu đánh giá đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

5. Mẫu C2-BBHĐ: Biên bản họp của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh;

6. Mẫu C3-KQĐG: Kết quả đánh giá đề xuất đặt hàng của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

7. Mẫu C4-TH: Tổng hợp kiến nghị của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.