TIN TRONG TỈNH

06 sáng kiến được đề nghị công nhận sáng kiến cấp tỉnh đợt II/2020

            Chiều 21/01/2021, tại Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Phú Yên, ...

Read More »

Sử dụng chế phẩm vi sinh: Vì nông thôn sạch, nền nông nghiệp bền vững

Trung tâm Ứng dụng và Chuyển giao công nghệ vừa tổ chức hội thảo khoa học “Ứng dụng ...

Read More »

Tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ KH&CN 2021: Ứng dụng công nghệ sản xuất giống và nuôi thương phẩm sá sùng theo hướng bền vững tại Phú Yên

Ngày 31/12/2020, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Phú Yên đã tổ chức họp hội đồng khoa ...

Read More »

Nghiệm thu dự án: Tạo lập, quản lý và phát triển Nhãn hiệu chứng nhận “Bò một nắng Phú Yên”

Ngày 27/12/2020, Sở Khoa học và Công nghệ  (KH&CN) Phú Yên đã tổ chức họp Hội đồng nghiệm ...

Read More »

Tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ KH&CN 2021: Nghiên cứu và phát triển cây sen theo hướng hàng hóa tại tỉnh Phú Yên.

Ngày 27/11/2020, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Phú Yên đã tổ chức họp hội đồng khoa ...

Read More »

Hội thảo khoa học: Ứng dụng các chế phẩm vi sinh trong nông nghiệp, nông thôn tại Phú Yên

Chiều ngày 24 tháng 12 năm 2020, tại Trung tâm Hội nghị PYTOPIA, Trung tâm Ứng dụng và ...

Read More »

Hội nghị xác định nhu cầu tư vấn về công nghệ

Ngày 24 tháng 12 năm 2020, Trung tâm Ứng dụng và Chuyển giao công nghệ (Trung tâm) tổ ...

Read More »

Tư vấn xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2021: Nghiên cứu, phát triển giống sắn mới kháng bệnh khảm lá, năng suất và hàm lượng tinh bột cao phù hợp với điều kiện sản xuất tại Phú Yên.

Ngày 21/12/2020, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Phú Yên đã tổ chức họp hội đồng tư ...

Read More »

Họp Hội đồng đánh giá kết quả nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách Nhà nước

Ngày 16/12/2020, tại Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Phú Yên, ThS Lâm Vũ Mỹ Hạnh – ...

Read More »

Hội thảo tham vấn lấy ý kiến các cơ quan quản lý về các giải pháp chỉnh trị, chống sa bồi cửa Tiên Châu và khu neo đậu tàu thuyền Lạch Vạn Củi, tỉnh Phú Yên

Sáng ngày 12 tháng 11 năm 2020, tại Khách sạn Sài Gòn – Phú Yên, tỉnh Phú Yên, ...

Read More »

Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

Quyết định Số 19/2019/QĐ-UBND: Ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Phú Yên.

Quyết định Số 51/2018/QĐ-UBND: Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh.

Phụ lục các biểu mẫu: (Ban hành kèm theo Quyết định số 51 /2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh)

1. Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh:

2. Phiếu nhận xét và đánh giá đề xuất đặt hàng:

3. Mẫu C0-TCTT: Kết quả tra cứu thông tin về các Đề tài, Dự án sản xuất thử nghiệm có liên quan đến đề xuất đặt hàng đã và đang thực hiện.

4. Mẫu C1-BBKP: Kiểm phiếu đánh giá đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

5. Mẫu C2-BBHĐ: Biên bản họp của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh;

6. Mẫu C3-KQĐG: Kết quả đánh giá đề xuất đặt hàng của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

7. Mẫu C4-TH: Tổng hợp kiến nghị của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.