TIN TRONG TỈNH

Áp dụng mã số, mã vạch, truy xuất nguồn gốc: Tạo thị trường minh bạch, đưa sản phẩm vươn xa

Sở KH-CN vừa phối hợp với Trung tâm Mã số, mã vạch (MS, MV) thuộc Tổng cục Tiêu ...

Read More »

Ứng dụng khoa học công nghệ trong phát triển sản phẩm OCOP

Một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao giá trị, sức cạnh tranh của các sản ...

Read More »

Đẩy mạnh đổi mới công nghệ trong sản xuất nông nghiệp

Đổi mới KH-CN là một trong những giải pháp then chốt trong thực hiện cơ cấu lại ngành ...

Read More »

Hội nghị giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Căn cứ Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND năm 2015, thực hiện các ...

Read More »

Hỗ trợ công nghệ làm “cầu nối” cho sản phẩm OCOP

Đại diện Trung tâm Ứng dụng và Chuyển giao công nghệ Phú Yên (Sở KH-CN) vừa làm việc ...

Read More »

Giữ vững thương hiệu được bảo hộ Bò một nắng Phú Yên

Vừa qua, sản phẩm bò một nắng Phú Yên được Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ KH-CN) cấp ...

Read More »

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ thăm, chúc Tết công chức, viên chức và người lao động Sở Khoa học và Công nghệ

Nhân dịp Xuân Tân sửu 2021, chiều 17-2 (tức mùng 6 tháng Giêng), đồng chí Phạm Đại Dương, ...

Read More »

Người tiên phong ứng dụng chế phẩm vi sinh vào canh tác

Là người tiên phong sử dụng chế phẩm vi sinh vào sản xuất nông nghiệp giúp mang lại ...

Read More »

Đa dạng các giống cây cấy mô phục vụ sản xuất

Năm 2001, Trung tâm Ứng dụng và Chuyển giao công nghệ (Sở KH-CN) áp dụng công nghệ nuôi ...

Read More »

Bắp ủ chua xuất ngoại

Nhờ áp dụng kỹ thuật vào sản xuất; cơ giới hóa trong thu hoạch, chế biến… từ vùng ...

Read More »

Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

Quyết định Số 19/2019/QĐ-UBND: Ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Phú Yên.

Quyết định Số 51/2018/QĐ-UBND: Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh.

Phụ lục các biểu mẫu: (Ban hành kèm theo Quyết định số 51 /2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh)

1. Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh:

2. Phiếu nhận xét và đánh giá đề xuất đặt hàng:

3. Mẫu C0-TCTT: Kết quả tra cứu thông tin về các Đề tài, Dự án sản xuất thử nghiệm có liên quan đến đề xuất đặt hàng đã và đang thực hiện.

4. Mẫu C1-BBKP: Kiểm phiếu đánh giá đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

5. Mẫu C2-BBHĐ: Biên bản họp của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh;

6. Mẫu C3-KQĐG: Kết quả đánh giá đề xuất đặt hàng của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

7. Mẫu C4-TH: Tổng hợp kiến nghị của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.