TIN TRONG TỈNH

Bàn giao kết quả đề tài: Nghiên cứu cơ sở khoa học để xác định cơ chế bồi lấp, sạt lở và đề xuất giải pháp ổn định các cửa sông Đà Diễn và Đà Nông tỉnh Phú Yên

Sáng ngày 25/02/2020, ThS. Dương Bình Phú, Giám đốc Sở KH&CN Phú Yên chủ trì Lễ bàn giao ...

Xem thêm »

Đồng chí Dương Bình Phú giữ chức vụ Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ

Sáng ngày 19/02/2020, Sở KH&CN Phú Yên tổ chức Lễ công bố quyết định bổ nhiệm Giám đốc ...

Xem thêm »

Tổng kết hoạt động ứng dụng & chuyển giao công nghệ năm 2019 và triển khai kế hoạch hoạt động năm 2020

Sáng ngày 17/1/2020, Trung tâm Ứng dụng và Chuyển giao công nghệ Phú Yên đã tổ chức Hội ...

Xem thêm »

Hội nghị công chức, viên chức năm 2020

    Chiều ngày 02/01/2020, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Phú Yên tổ chức Hội nghị công ...

Xem thêm »

09 sáng kiến được đề nghị công nhận sáng kiến cấp tỉnh đợt II/2019

Chiều 25/12/2019, tại Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Phú Yên, Hội đồng Sáng kiến cấp tỉnh ...

Xem thêm »

Điều tra, đánh giá bổ sung tài nguyên sinh vật biển ở vịnh Xuân Đài

Chiều ngày 16/12/2019, Hội đồng KH&CN theo Quyết định số 2024/QĐ-UBND ngày 10/12/2019 của UBND tỉnh Phú Yên ...

Xem thêm »

Phát động cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2020

Chiều ngày 22/11, Sở Khoa học và Công nghệ Phú Yên tổ chức hội thảo và phát động ...

Xem thêm »

Diễn tập ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân tỉnh Phú Yên năm 2019

Thực hiện Kế hoạch số 142/KH-UBNB, ngày 17/7/2019 của UBND tỉnh Phú Yên về việc tổ chức diễn ...

Xem thêm »

Tập huấn: Ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân

Sáng ngày 21/11/2019, Sở Khoa học và Công nghệ Phú Yên phối hợp với Viện Nghiên cứu hạt ...

Xem thêm »

Thực trạng và giải pháp bảo tồn, phát triển âm nhạc dân gian các dân tộc thiểu số bản địa tỉnh Phú Yên (ÊĐê, Chăm H’Roi, BaNa)

Sáng ngày 20/11/2019, Sở KH&CN Phú Yên đã tổ chức họp Hội đồng KH&CN giao trực tiếp tổ ...

Xem thêm »

Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

Quyết định Số 19/2019/QĐ-UBND: Ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Phú Yên.

Quyết định Số 51/2018/QĐ-UBND: Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh.

Phụ lục các biểu mẫu: (Ban hành kèm theo Quyết định số 51 /2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh)

1. Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh:

2. Phiếu nhận xét và đánh giá đề xuất đặt hàng:

3. Mẫu C0-TCTT: Kết quả tra cứu thông tin về các Đề tài, Dự án sản xuất thử nghiệm có liên quan đến đề xuất đặt hàng đã và đang thực hiện.

4. Mẫu C1-BBKP: Kiểm phiếu đánh giá đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

5. Mẫu C2-BBHĐ: Biên bản họp của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh;

6. Mẫu C3-KQĐG: Kết quả đánh giá đề xuất đặt hàng của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

7. Mẫu C4-TH: Tổng hợp kiến nghị của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.