TIN TRONG NƯỚC

“Gỡ bài toán” khó cho phát triển và thương mại hóa công nghệ

Nhằm thảo luận các giải pháp thúc đẩy thương mại hóa công nghệ hiệu quả hơn, sáng 14/10, ...

Xem thêm »

Hội nghị lần thứ 18 Liên hợp thư viện Việt Nam về nguồn tin KH&CN

         Ngày 08/10/2020, tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Cục Thông tin Khoa ...

Xem thêm »

Nghiên cứu và phát triển quy trình công nghệ CheckVN chống hàng giả

Làm thế nào để khắc phục tình trạng tem chống hàng giả cũng bị …làm giả? Từ năm ...

Xem thêm »

Cách mạng 4.0: Tự động hóa là cầu nối giữa khoa học công nghệ và chuyển đổi số

Việt Nam trong giai đoạn đầu của công cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, vì vậy tự động ...

Xem thêm »

Cam kết tăng đầu tư thích đáng cho KH&CN

Ngày 10/9, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) và Bộ Kế hoạch và Đầu ...

Xem thêm »

Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp (DN) nâng cao ...

Xem thêm »

Công bố Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2020

Ngày 24/8/2020, tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ...

Xem thêm »

Bộ KH&CN luôn chia sẻ, đồng hành cùng Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia ...

Xem thêm »

Đầu tư nghiên cứu cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi: Giải quyết những bài toán thiết thực

Dù đã nhận được sự đầu tư ở mức ưu tiên mà “chỉ khu vực đặc biệt mới ...

Xem thêm »

Ứng dụng AI phục hồi hoạt động của doanh nghiệp trong bối cảnh Covid-19

Sáng 18/8 tại trụ sở Bộ KH&CN đã diễn ra tọa đàm: Ứng dụng trí tuệ nhân tạo, ...

Xem thêm »

Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

Quyết định Số 19/2019/QĐ-UBND: Ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Phú Yên.

Quyết định Số 51/2018/QĐ-UBND: Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh.

Phụ lục các biểu mẫu: (Ban hành kèm theo Quyết định số 51 /2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh)

1. Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh:

2. Phiếu nhận xét và đánh giá đề xuất đặt hàng:

3. Mẫu C0-TCTT: Kết quả tra cứu thông tin về các Đề tài, Dự án sản xuất thử nghiệm có liên quan đến đề xuất đặt hàng đã và đang thực hiện.

4. Mẫu C1-BBKP: Kiểm phiếu đánh giá đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

5. Mẫu C2-BBHĐ: Biên bản họp của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh;

6. Mẫu C3-KQĐG: Kết quả đánh giá đề xuất đặt hàng của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

7. Mẫu C4-TH: Tổng hợp kiến nghị của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.