TIN TRONG NƯỚC

Hội nghị tổng kết công tác ngành KH&CN năm 2019 và triển khai công tác năm 2020

Ngày 03/01/2020 tại Hà Nội, Bộ KH&CN tổ chức Hội nghị tổng kết công tác ngành KH&CN năm ...

Xem thêm »

10 sự kiện KH&CN trong nước nổi bật của năm 2019

Một số sự kiện đáng chú ý trong danh sách 10 sự kiện tiêu biểu năm qua bao ...

Xem thêm »

Tiếp tục triển khai Chương trình Phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2021 – 2025

    Tại buổi tổng kết năm 2019, phương hướng nhiệm vụ 2020, Cục Sở hữu trí tuệ ...

Xem thêm »

Áp dụng tiêu chí của Giải thưởng Chất lượng Việt Nam sẽ mang lại lợi ích cho doanh nghiệp

    Ngày 13/12/2019 tại Hà Nội, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (TĐC), Bộ Khoa ...

Xem thêm »

Truyền thông góp phần đưa nhanh kết quả nghiên cứu vào cuộc sống

    Qua thông tin đăng tải trên các phương tiện truyền thông, ngành khoa học và công ...

Xem thêm »

Hội nghị Ban điều hành Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020”

Vừa qua, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã tổ chức Hội nghị ban ...

Xem thêm »

Phát triển khởi nghiệp sáng tạo địa phương: Không nên đi một mình

    Đó là ý kiến các chuyên gia đưa ra tại Hội thảo “Hội tụ nguồn lực ...

Xem thêm »

Hội thảo Bồi dưỡng kỹ năng truyền thông khoa học và công nghệ

Ngày 12/12/2019, tại Hà Nội, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển truyền thông khoa học và công ...

Xem thêm »

Techfest Vietnam 2019 thành công rực rỡ

   Với chủ đề “Nguồn lực hội tụ”, Techfest Vietnam 2019 đã quy tụ những ý tưởng khởi ...

Xem thêm »

Cơ hội và thách thức cho khởi nghiệp sáng tạo trong bối cảnh chuyển đổi số

Trong chuỗi sự kiện khai mạc Techfest 2019, mới đây, tại Quảng Ninh, Diễn đàn “Cơ hội và ...

Xem thêm »

Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

Quyết định Số 19/2019/QĐ-UBND: Ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Phú Yên.

Quyết định Số 51/2018/QĐ-UBND: Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh.

Phụ lục các biểu mẫu: (Ban hành kèm theo Quyết định số 51 /2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh)

1. Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh:

2. Phiếu nhận xét và đánh giá đề xuất đặt hàng:

3. Mẫu C0-TCTT: Kết quả tra cứu thông tin về các Đề tài, Dự án sản xuất thử nghiệm có liên quan đến đề xuất đặt hàng đã và đang thực hiện.

4. Mẫu C1-BBKP: Kiểm phiếu đánh giá đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

5. Mẫu C2-BBHĐ: Biên bản họp của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh;

6. Mẫu C3-KQĐG: Kết quả đánh giá đề xuất đặt hàng của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

7. Mẫu C4-TH: Tổng hợp kiến nghị của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.