TIN TRONG NƯỚC

Khuyến nghị người dân cài ứng dụng Bluezone để phòng, chống dịch Covid-19

Chiều 4/8/2020, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT-TT) tổ chức trực tuyến Hội nghị Giao ban quản ...

Xem thêm »

Việt Nam phát triển thành công 2 bộ Kit xét nghiệm virus SARS-CoV-2

         Viện nghiên cứu Tế bào gốc và Công nghệ gen Vinmec vừa công bố ...

Xem thêm »

Cổng hỗ trợ thanh toán quốc gia PayGov chính thức đi vào hoạt động

        Cổng hỗ trợ thanh toán quốc gia (PayGov) tạo lập nền tảng hỗ trợ ...

Xem thêm »

Báo chí, truyền thông về KH&CN đã có bước chuyển mình mạnh mẽ

Sáng 17/7 tại TP. Sơn La, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển truyền thông Bộ Khoa học ...

Xem thêm »

TP.HCM: Địa phương đầu tiên công bố chương trình chuyển đổi số

Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân khẳng định chương trình chuyển đổi số tại TP.HCM hướng tới mục ...

Xem thêm »

Thúc đẩy thi đua trong hoạt động truyền thông khoa học

Trong giai đoạn 2015 – 2019, khối thi đua Báo chí – Trung tâm – Nhà xuất bản, ...

Xem thêm »

Khoa học và công nghệ là đòn bẩy tạo sức bật cho sản xuất nông nghiệp

Đó là nhận định của Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Quốc Doanh ...

Xem thêm »

Giải thưởng Hồ Chí Minh và Nhà nước về KH&CN đợt 6: Yêu cầu chặt chẽ về thủ tục và hồ sơ xét tặng

Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về KH&CN đợt 6 (gọi tắt là Giải ...

Xem thêm »

Tập huấn Điều tra Thống kê khoa học và công nghệ năm 2020

Thực hiện, triển khai Quyết định số 1154/QĐ-BKHCN về Điều tra nghiên cứu khoa học và phát triển công ...

Xem thêm »

Khai mạc Hội sách trực tuyến quốc gia 2020

Sáng 19/4, Hội sách trực tuyến quốc gia 2020 chính thức khai mạc tại sàn thương mại điện tử ...

Xem thêm »

Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

Quyết định Số 19/2019/QĐ-UBND: Ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Phú Yên.

Quyết định Số 51/2018/QĐ-UBND: Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh.

Phụ lục các biểu mẫu: (Ban hành kèm theo Quyết định số 51 /2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh)

1. Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh:

2. Phiếu nhận xét và đánh giá đề xuất đặt hàng:

3. Mẫu C0-TCTT: Kết quả tra cứu thông tin về các Đề tài, Dự án sản xuất thử nghiệm có liên quan đến đề xuất đặt hàng đã và đang thực hiện.

4. Mẫu C1-BBKP: Kiểm phiếu đánh giá đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

5. Mẫu C2-BBHĐ: Biên bản họp của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh;

6. Mẫu C3-KQĐG: Kết quả đánh giá đề xuất đặt hàng của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

7. Mẫu C4-TH: Tổng hợp kiến nghị của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.