TIN TRONG NƯỚC

Triển khai dự án ODA về xây dựng cơ sở hạ tầng phân tích thông tin khoa học và công nghệ của Việt Nam

Trong khuôn khổ dự án ODA “Thúc đẩy đổi mới sáng tạo số thông qua xây dựng Hệ ...

Read More »

Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và công nghệ Việt Nam 18/5 và trao Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2022

Ngày 18/5/2022, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày ...

Read More »

Đẩy mạnh hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm, chuyển giao và đổi mới công nghệ

Doanh nghiệp được xác định là trung tâm của hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia, là ...

Read More »

Khởi động Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia 2022

Ngày 22/3/2022, TECHFEST Việt Nam năm thứ 8 chính thức được khởi động như một nền tảng kết ...

Read More »

Truy xuất nguồn gốc – Giải pháp thúc đẩy tiêu thụ nông sản trên nền tảng số

Theo Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Lê Xuân Định, truy xuất nguồn gốc là giải ...

Read More »

Hàng trăm sản phẩm từ kết quả nghiên cứu khoa học

Ngày 13/12, Văn phòng các Chương trình trọng điểm cấp Nhà nước (Bộ Khoa học và Công nghệ) ...

Read More »

Sở hữu trí tuệ và Thế hệ trẻ: Đổi mới sáng tạo vì một tương lai tốt đẹp hơn

Ngày 26 tháng 4 hằng năm chúng ta kỷ niệm Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới để ...

Read More »

10 sự kiện khoa học và công nghệ nổi bật năm 2021

Ngày 28/12, Câu lạc bộ Nhà báo Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã công bố kết ...

Read More »

Cơ hội và thách thức trong nghiên cứu khoa học đối với các nhà khoa học trẻ giai đoạn cách mạng công nghiệp 4.0

Mới đây, Đoàn thanh niên Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Đoàn thanh ...

Read More »

Cục Sở hữu trí tuệ tổng kết công tác năm 2021: Nhiều điểm sáng trong công tác chuyên môn

Ngày 27/12/2021 tại Hà Nội, Cục Sở hữu trí tuệ (SHTT) tổ chức Hội nghị tổng kết công ...

Read More »

Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

Quyết định Số 19/2019/QĐ-UBND: Ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Phú Yên.

Quyết định Số 51/2018/QĐ-UBND: Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh.

Phụ lục các biểu mẫu: (Ban hành kèm theo Quyết định số 51 /2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh)

1. Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh:

  • Mẫu A1-ĐXNV: Đề tài khoa học và công nghệ hoặc Đề án khoa học
  • Mẫu A2-ĐXNV: Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu A3-ĐXNV: Dự án khoa học và công nghệ.

2. Phiếu nhận xét và đánh giá đề xuất đặt hàng:

  • Mẫu B1-TVHĐ: Đề tài/Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu B2-TVHĐ: Đề án khoa học;
  • Mẫu B3-TVHĐ: Dự án khoa học và công nghệ.

3. Mẫu C0-TCTT: Kết quả tra cứu thông tin về các Đề tài, Dự án sản xuất thử nghiệm có liên quan đến đề xuất đặt hàng đã và đang thực hiện.

4. Mẫu C1-BBKP: Kiểm phiếu đánh giá đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

5. Mẫu C2-BBHĐ: Biên bản họp của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh;

6. Mẫu C3-KQĐG: Kết quả đánh giá đề xuất đặt hàng của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

7. Mẫu C4-TH: Tổng hợp kiến nghị của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.