TIN TỨC

Đánh giá, nghiệm thu đề tài cấp cơ sở: Trồng thử nghiệm một số giống hoa Tulip (Tulipa sp.) tại tỉnh Phú Yên.

         Sáng ngày 15/7/2021, Sở Khoa học và Công nghệ tiến hành họp trực tuyến ...

Read More »

Hoạt động khoa học công nghệ gắn với phát triển nông nghiệp, nông thôn

Những năm qua, việc ứng dụng KH-CN vào sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh ngày càng ...

Read More »

Ban hành chương trình phát triển thị trường khoa học và công nghệ quốc gia đến năm 2030

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam vừa ký Quyết định số 1158/QĐ-TTg ngày 13/7/2021 ban hành Chương trình ...

Read More »

Tư vấn xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2022: Xây dựng mô hình trồng chuyên canh theo tiêu chuẩn VietGap và chế biến một số sản phẩm theo chuỗi giá trị từ cây Nha đam (Aloe sp.) tại tỉnh Phú Yên.

            Sáng ngày 16/7/2021, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Phú Yên ...

Read More »

Khoa học và Công nghệ – Động lực phát triển nhanh, bền vững kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Sáng ngày 14/7, tại Hà Nội, Uỷ ban Dân tộc (UBDT) và Bộ Khoa học và Công nghệ ...

Read More »

Tư vấn xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2022: Nhóm công nghệ chế biến.

             Chiều ngày 13/7/2021, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Phú Yên ...

Read More »

Tư vấn xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2022: Lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

           Sáng ngày 13/7/2021, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Phú Yên đã ...

Read More »

Tư vấn xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2022: Nhóm nuôi trồng thủy sản.

             Sáng ngày 12/7/2021, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Phú Yên ...

Read More »

Tư vấn xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2022: Bảo tồn và phát triển nguồn gen chim yến đảo (Aerodramus sp.) tại tỉnh Phú Yên.

            Chiều ngày 11/7/2021, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Phú Yên đã tổ chức họp Hội ...

Read More »

Tư vấn xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2022: Nhóm chế phẩm

            Sáng ngày 11/7/2021, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Phú Yên đã tổ chức họp hội ...

Read More »

Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

Quyết định Số 19/2019/QĐ-UBND: Ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Phú Yên.

Quyết định Số 51/2018/QĐ-UBND: Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh.

Phụ lục các biểu mẫu: (Ban hành kèm theo Quyết định số 51 /2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh)

1. Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh:

2. Phiếu nhận xét và đánh giá đề xuất đặt hàng:

3. Mẫu C0-TCTT: Kết quả tra cứu thông tin về các Đề tài, Dự án sản xuất thử nghiệm có liên quan đến đề xuất đặt hàng đã và đang thực hiện.

4. Mẫu C1-BBKP: Kiểm phiếu đánh giá đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

5. Mẫu C2-BBHĐ: Biên bản họp của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh;

6. Mẫu C3-KQĐG: Kết quả đánh giá đề xuất đặt hàng của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

7. Mẫu C4-TH: Tổng hợp kiến nghị của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.