TIN TỨC

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam: KH&CN đã có những bước tiến rất đáng ghi nhận

Tại buổi làm việc với Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) chiều ngày 13/4/2021, đồng chí Vũ ...

Read More »

Áp dụng mã số, mã vạch, truy xuất nguồn gốc: Tạo thị trường minh bạch, đưa sản phẩm vươn xa

Sở KH-CN vừa phối hợp với Trung tâm Mã số, mã vạch (MS, MV) thuộc Tổng cục Tiêu ...

Read More »

Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội ở địa phương

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) toàn quốc ...

Read More »

Bộ Khoa học và Công nghệ: Nhiều kết quả ấn tượng trong Quý I năm 2021

Ngày 31/3, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tổ chức Họp báo thường kỳ ...

Read More »

Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội: Dẫn đầu cả nước về bảo hộ quyền SHCN trong giai đoạn 2011-2020

Các nỗ lực của Chính phủ và Bộ Khoa học và Công nghệ trong việc nâng cao Chỉ ...

Read More »

Ứng dụng khoa học công nghệ trong phát triển sản phẩm OCOP

Một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao giá trị, sức cạnh tranh của các sản ...

Read More »

Đẩy mạnh đổi mới công nghệ trong sản xuất nông nghiệp

Đổi mới KH-CN là một trong những giải pháp then chốt trong thực hiện cơ cấu lại ngành ...

Read More »

Hội thảo Tham vấn về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ

Tiếp theo hội thảo tham vấn tại Hà Nội, ngày 12/3/2021 tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ ...

Read More »

Công cụ mới trong hoạch định chính sách khoa học và công nghệ

Hiện nay, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH và CN) đã từng bước xây dựng bản đồ ...

Read More »

Hội nghị giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Căn cứ Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND năm 2015, thực hiện các ...

Read More »

Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

Quyết định Số 19/2019/QĐ-UBND: Ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Phú Yên.

Quyết định Số 51/2018/QĐ-UBND: Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh.

Phụ lục các biểu mẫu: (Ban hành kèm theo Quyết định số 51 /2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh)

1. Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh:

2. Phiếu nhận xét và đánh giá đề xuất đặt hàng:

3. Mẫu C0-TCTT: Kết quả tra cứu thông tin về các Đề tài, Dự án sản xuất thử nghiệm có liên quan đến đề xuất đặt hàng đã và đang thực hiện.

4. Mẫu C1-BBKP: Kiểm phiếu đánh giá đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

5. Mẫu C2-BBHĐ: Biên bản họp của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh;

6. Mẫu C3-KQĐG: Kết quả đánh giá đề xuất đặt hàng của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

7. Mẫu C4-TH: Tổng hợp kiến nghị của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.