TIN TỨC

Đổi mới và minh bạch trong đầu tư cho khoa học

Trên con đường tạo ra những cái mới và đưa nhiều kết quả nghiên cứu có ý nghĩa ...

Read More »

Khởi công Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC) và khai trương Triển lãm quốc tế đổi mới sáng tạo Việt Nam 2021

Ngày 9/1/2021, tại khu công nghệ cao Hòa Lạc, Hà Nội, đã diễn ra Lễ khởi công Trung ...

Read More »

Hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng: Thực hiện thắng lợi nhiều mục tiêu kép, kiến tạo kinh tế – xã hội phát triển

Ngày 8/01/2020, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công ...

Read More »

Hội nghị phổ biến Nghị định 142/2020/NĐ-CP tại Hà Nội

Ngày 7/1/2021, tại Hà Nội, Cục An toàn bức xạ và hạt nhân (ATBXHN) tổ chức Hội nghị ...

Read More »

Năm 2020: Hoạt động Khoa học và Công nghệ có nhiều chuyển biến nhanh, tập trung vào nhiều nhiệm vụ trọng tâm, đột xuất

Phát biểu tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ công tác ...

Read More »

Sử dụng chế phẩm vi sinh: Vì nông thôn sạch, nền nông nghiệp bền vững

Trung tâm Ứng dụng và Chuyển giao công nghệ vừa tổ chức hội thảo khoa học “Ứng dụng ...

Read More »

Tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ KH&CN 2021: Ứng dụng công nghệ sản xuất giống và nuôi thương phẩm sá sùng theo hướng bền vững tại Phú Yên

Ngày 31/12/2020, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Phú Yên đã tổ chức họp hội đồng khoa ...

Read More »

Nghiệm thu dự án: Tạo lập, quản lý và phát triển Nhãn hiệu chứng nhận “Bò một nắng Phú Yên”

Ngày 27/12/2020, Sở Khoa học và Công nghệ  (KH&CN) Phú Yên đã tổ chức họp Hội đồng nghiệm ...

Read More »

Tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ KH&CN 2021: Nghiên cứu và phát triển cây sen theo hướng hàng hóa tại tỉnh Phú Yên.

Ngày 27/11/2020, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Phú Yên đã tổ chức họp hội đồng khoa ...

Read More »

Lễ Tổng kết và trao giải cuộc thi Sáng kiến vì cộng đồng – Lần thứ III

Tại Lễ tổng kết chương trình “Sáng kiến vì cộng đồng” lần thứ III năm 2020 và phát ...

Read More »

Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

Quyết định Số 19/2019/QĐ-UBND: Ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Phú Yên.

Quyết định Số 51/2018/QĐ-UBND: Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh.

Phụ lục các biểu mẫu: (Ban hành kèm theo Quyết định số 51 /2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh)

1. Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh:

2. Phiếu nhận xét và đánh giá đề xuất đặt hàng:

3. Mẫu C0-TCTT: Kết quả tra cứu thông tin về các Đề tài, Dự án sản xuất thử nghiệm có liên quan đến đề xuất đặt hàng đã và đang thực hiện.

4. Mẫu C1-BBKP: Kiểm phiếu đánh giá đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

5. Mẫu C2-BBHĐ: Biên bản họp của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh;

6. Mẫu C3-KQĐG: Kết quả đánh giá đề xuất đặt hàng của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

7. Mẫu C4-TH: Tổng hợp kiến nghị của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.