THÔNG TIN HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP

Chương trình hỗ trợ khối doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs) thực hiện chuyển đổi số.

Chương trình hỗ trợ khối doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs) thực hiện chuyển đổi số, thu hẹp ...

Read More »

Thúc đẩy phát triển hệ thống doanh nghiệp khoa học và công nghệ Việt Nam giai đoạn 2021-2025 – từ việc tăng cường mối liên kết giữa viện trường và doanh nghiệp

Ngày 01 tháng 02 năm 2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 13/2019/NĐ-CP về doanh nghiệp khoa ...

Read More »

Cơ hội cho các doanh nghiệp chuyển đổi số trên nền tảng thương mại điện tử

Hiện nay, ngày càng nhiều doanh nghiệp Việt Nam đã ứng dụng thương mại điện tử nhằm hỗ ...

Read More »

Phát triển các dịch vụ hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Đây là chủ đề của hội thảo sẽ được Làng Cộng đồng Dịch vụ Hỗ trợ (Community Village) ...

Read More »

Tọa đàm “Chính sách phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ, cơ sở ươm tạo hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa”

Ngày 18/11/2020 tại Hà Nội, Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ ...

Read More »

Doanh nghiệp còn ngại thành lập và sử dụng Quỹ Phát triển KH&CN

Chỉ khoảng 1% số doanh nghiệp ở TPHCM quan tâm đến việc thành lập Quỹ phát triển KH&CN. ...

Read More »

Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp (DN) nâng cao ...

Read More »

Ứng dụng AI phục hồi hoạt động của doanh nghiệp trong bối cảnh Covid-19

Sáng 18/8 tại trụ sở Bộ KH&CN đã diễn ra tọa đàm: Ứng dụng trí tuệ nhân tạo, ...

Read More »

06 gói hỗ trợ truyền thông cho Startup Việt trước bối cảnh Covid-19

Đây là các phương án hỗ trợ quảng bá mô hình kinh doanh, phát triển thị trường cho ...

Read More »

Truyền thông góp phần đưa nhanh kết quả nghiên cứu vào cuộc sống

    Qua thông tin đăng tải trên các phương tiện truyền thông, ngành khoa học và công ...

Read More »

Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

Quyết định Số 19/2019/QĐ-UBND: Ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Phú Yên.

Quyết định Số 51/2018/QĐ-UBND: Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh.

Phụ lục các biểu mẫu: (Ban hành kèm theo Quyết định số 51 /2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh)

1. Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh:

  • Mẫu A1-ĐXNV: Đề tài khoa học và công nghệ hoặc Đề án khoa học
  • Mẫu A2-ĐXNV: Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu A3-ĐXNV: Dự án khoa học và công nghệ.

2. Phiếu nhận xét và đánh giá đề xuất đặt hàng:

  • Mẫu B1-TVHĐ: Đề tài/Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu B2-TVHĐ: Đề án khoa học;
  • Mẫu B3-TVHĐ: Dự án khoa học và công nghệ.

3. Mẫu C0-TCTT: Kết quả tra cứu thông tin về các Đề tài, Dự án sản xuất thử nghiệm có liên quan đến đề xuất đặt hàng đã và đang thực hiện.

4. Mẫu C1-BBKP: Kiểm phiếu đánh giá đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

5. Mẫu C2-BBHĐ: Biên bản họp của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh;

6. Mẫu C3-KQĐG: Kết quả đánh giá đề xuất đặt hàng của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

7. Mẫu C4-TH: Tổng hợp kiến nghị của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.