SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Thông báo về việc báo cáo kết quả hoạt động sáng kiến cấp cơ sở năm 2021

Thông báo chi tiết tại đây

Read More »

Tra cứu nhãn hiệu bằng phần mềm Asean TMView

Cục Sở hữu trí tuệ giới thiệu tới người dùng trang Tra cứu Cơ sở dữ liệu nhãn ...

Read More »

Tuyên truyền, phát triển tài sản trí tuệ: Hiệu quả từ đổi mới tiếp cận và triển khai đồng bộ

Cùng với sự phát triển của nền kinh tế tri thức, sở hữu trí tuệ (SHTT) ngày càng ...

Read More »

Chỉ dẫn địa lý: Một công cụ hữu hiệu nâng cao giá trị nông sản Việt Nam

Ở một quốc gia có nhiều lợi thế về các mặt hàng nông sản nhưng lại chưa có ...

Read More »

Nỗ lực đưa sở hữu trí tuệ vào cuộc sống

Luật Sở hữu trí tuệ (SHTT) năm 2005 là cơ sở quan trọng để thúc đẩy các hoạt ...

Read More »

Kinh nghiệm quốc tế trong quảng bá đặc sản địa phương ra nước ngoài – Một số gợi ý cho đặc sản Việt Nam

Xây dựng “thương hiệu” và quảng bá, xúc tiến thương mại cho đặc sản địa phương ra nước ...

Read More »

Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội: Dẫn đầu cả nước về bảo hộ quyền SHCN trong giai đoạn 2011-2020

Các nỗ lực của Chính phủ và Bộ Khoa học và Công nghệ trong việc nâng cao Chỉ ...

Read More »

Giữ vững thương hiệu được bảo hộ Bò một nắng Phú Yên

Vừa qua, sản phẩm bò một nắng Phú Yên được Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ KH-CN) cấp ...

Read More »

Quyết định công nhận sáng kiến cấp tỉnh đợt 2, năm 2020

Tải về Quyết định tại đây

Read More »

Phê duyệt Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030

Ngày 24/12/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 2205/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình phát triển ...

Read More »

Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

Quyết định Số 19/2019/QĐ-UBND: Ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Phú Yên.

Quyết định Số 51/2018/QĐ-UBND: Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh.

Phụ lục các biểu mẫu: (Ban hành kèm theo Quyết định số 51 /2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh)

1. Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh:

  • Mẫu A1-ĐXNV: Đề tài khoa học và công nghệ hoặc Đề án khoa học
  • Mẫu A2-ĐXNV: Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu A3-ĐXNV: Dự án khoa học và công nghệ.

2. Phiếu nhận xét và đánh giá đề xuất đặt hàng:

  • Mẫu B1-TVHĐ: Đề tài/Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu B2-TVHĐ: Đề án khoa học;
  • Mẫu B3-TVHĐ: Dự án khoa học và công nghệ.

3. Mẫu C0-TCTT: Kết quả tra cứu thông tin về các Đề tài, Dự án sản xuất thử nghiệm có liên quan đến đề xuất đặt hàng đã và đang thực hiện.

4. Mẫu C1-BBKP: Kiểm phiếu đánh giá đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

5. Mẫu C2-BBHĐ: Biên bản họp của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh;

6. Mẫu C3-KQĐG: Kết quả đánh giá đề xuất đặt hàng của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

7. Mẫu C4-TH: Tổng hợp kiến nghị của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.