Ths Nguyễn Trọng Lực - PGĐ Trung tâm Khoa học và Công nghệ (Sở KH&CN Phú Yên) được vinh danh "Nhà khoa học của nhà nông" lần thứ 4 được tổ chức sáng 10/12 tại Hà Nội

Chương trình do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam chủ trì phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, thực hiện. Tiêu chí xét chọn dựa trên đóng góp công trình nghiên cứu, giải pháp sáng tạo, sản phẩm công nghệ được ứng dụng rộng rãi và mang nhiều lợi ích cho lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn và người nông dân.

Ths Nguyễn Trọng Lực đã nghiên cứu và Xây dựng quy trình nhà nuôi chim yến và quy hoạch vùng, làng nghề nuôi chim yến; Đào tạo kỹ thuật và tập huấn cho nông dân nắm bắt kỹ thuật nghề mới phục vụ phát triển nghề nuôi chim yến trong nhà tại Phú Yên đạt hiệu quả cao kinh tế cao.

 


Văn bản mới
Thăm dò ý kiến
Nội dung thông tin cung cấp trên cổng thông tin điện tử:
Video Hoạt động KH&CN