ThS Dương Bình Phú – TUV, Giám đốc Sở KH&CN, Chủ tịch Hội đồng KH&CN Tư vấn, đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài cấp tỉnh.

ThS Dương Bình Phú – TUV, Giám đốc Sở KH&CN, Chủ tịch Hội đồng KH&CN Tư vấn, đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài cấp tỉnh: “Thực trạng và giải pháp bảo tồn, phát triển âm nhạc dân gian các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Phú Yên”.


Văn bản mới
Thăm dò ý kiến
Nội dung thông tin cung cấp trên cổng thông tin điện tử:
Video Hoạt động KH&CN