Sở Khoa học và Công nghệ Phú Yên phối hợp với Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) và Trường Đại học Phú Yên, Trường Cao đẳng Công Thương miền Trung tổ chức Hội nghị Tập huấn “Sở hữu trí tuệ trong trường đại học, cao đẳng”.


Văn bản mới
Thăm dò ý kiến
Nội dung thông tin cung cấp trên cổng thông tin điện tử: