Hội thảo khoa học: "Nâng cao năng lực cộng đồng cho phát triển du lịch gắn với bảo vệ tài nguyên môi trường" tại Hòn Yến, thôn Nhơn Hội, xã An Hòa Hải, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên.

Đây là một trong những nội dung thực hiện của Đề tài KH&CN cấp tỉnh: Nghiên cu Xây dng mô hình du lch cng đng đc thù gn vi bo tn rn san hô Hòn Yến và qun th đá đĩa tnh Phú Yên do TS Nguyễn Hữu Xuân làm chủ nhiệm, Trường Đại học Quy Nhơn chủ trì thực hiện


Nguồn: Phòng Thanh tra - Hành chính tổng hợp
Văn bản mới
Thăm dò ý kiến
Nội dung thông tin cung cấp trên cổng thông tin điện tử: