Hội nghị tập huấn: Nâng cao nhận thức và áp dụng các công cụ tinh gọn hỗ trợ giảm lãng phí nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm

Từ ngày 13/4 đến 14/4/2023, Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng tổ chức Hội nghị tập huấn: Nâng cao nhận thức và áp dụng các công cụ tinh gọn hỗ trợ giảm lãng phí nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.


Văn bản mới
Thăm dò ý kiến
Nội dung thông tin cung cấp trên cổng thông tin điện tử: