Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8, khóa XIII

Ngày 22 tháng 12 năm 2023, Đảng ủy Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Tham dự và chủ trì Hội nghị có Đồng chí Lâm Vũ Mỹ Hạnh - PBT Đảng ủy, PGĐ Sở cùng toàn thể công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị. Hội nghị đã nghe Đồng chí Lâm Vũ Mỹ Hạnh trình bày các chuyên đề của Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.


Văn bản mới
Thăm dò ý kiến
Nội dung thông tin cung cấp trên cổng thông tin điện tử: