Hội nghị đầu bờ: Ứng dụng chế phẩm sinh học phối hợp oligochitosan - salicylic acid và silic trên cây rau

Hội nghị đầu bờ Ứng dụng chế phẩm sinh học phối hợp oligochitosan - salicylic acid và silic trên cây rau là một trong những nội dung thuộc đề tài Nghiên cứu  sản xuất và ứng dụng chế phẩm sinh học phối hợp oligochitosan, salicylic acid và silic nhằm tăng khả năng kháng  bệnh của cây trồng do Trung tâm Nghiên cứu Đất, Phân bón và Môi trường phía Nam chủ  trì, ThS Lê Trường Bình làm chủ nhiệm. Thời gian thực hiện 24 tháng (09/2022 -  09/2024)

 


Văn bản mới
Thăm dò ý kiến
Nội dung thông tin cung cấp trên cổng thông tin điện tử: