Hội đồng KH&CN Tư vấn đánh giá, nghiệm thu dự án KH&CN cấp cơ sở: “Triển khai nhân rộng mô hình vỗ béo bò có sử dụng thức ăn ủ chua từ bắp sinh khối theo quy mô nông hộ tại huyện Tây Hòa”.


Nguồn: Phòng Thanh tra - Hành chính tổng hợp
Văn bản mới
Thăm dò ý kiến
Nội dung thông tin cung cấp trên cổng thông tin điện tử: