Hội đồng KH&CN nghiệm thu dự án: Ứng dụng KH&CN xây dựng mô hình sản xuất và nuôi Hàu Thái Bình Dương theo hướng công nghiệp tại tỉnh Phú Yên


Văn bản mới
Thăm dò ý kiến
Nội dung thông tin cung cấp trên cổng thông tin điện tử:
Video Hoạt động KH&CN