Hình ảnh hoạt động Khóa đào tạo “Nâng cao kiến thức khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho doanh nghiệp khởi nghiệp”

Đây là một  trong những nội dung triển khai Kế hoạch số 117/KH-UBND ngày 16/5/2018 của UBND tỉnh Phú Yên hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Phú Yên đến năm 2025 nhằm cụ thể hóa Đề án 844 của Thủ tướng Chính phủ về “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025”.


Văn bản mới
Thăm dò ý kiến
Nội dung thông tin cung cấp trên cổng thông tin điện tử: