Đồng chí Lâm Vũ Mỹ Hạnh – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở phát biểu chỉ đạo Đại hội Chi bộ Thanh tra – Hành chính tổng hợp, nhiệm kỳ 2022-2025.


Văn bản mới
Thăm dò ý kiến
Nội dung thông tin cung cấp trên cổng thông tin điện tử: