Đồng chí Dương Bình Phú – TUV, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở phát biểu chỉ đạo Đại hội Chi bộ Khoa học công nghệ – Tài chính, nhiệm kỳ 2022 - 2025.


Văn bản mới
Thăm dò ý kiến
Nội dung thông tin cung cấp trên cổng thông tin điện tử:
Video Hoạt động KH&CN