Diễn tập thực chiến bảo đảm an toàn thông tin mạng tỉnh Phú Yên năm 2022

Diễn tập được tổ chức theo hình thức thi đấu giữa các đội, chia làm 05 đội,  mỗi đội sẽ bao gồm 3-6 thành viên và thực hiện bốc thăm chọn đội ngẫu nhiên để đảm bảo tính công bằng. Mỗi đội sẽ có một vị trí trong phòng diễn tập với đủ trang thiết bị phục vụ.


Văn bản mới
Thăm dò ý kiến
Nội dung thông tin cung cấp trên cổng thông tin điện tử:
Video Hoạt động KH&CN