Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN không sử dụng ngân sách Nhà nước “Quy trình nuôi cấy mô rong sụn, ươm mô mầm thành giống và trồng rong sụn thương phẩm từ giống nuôi cấy mô tại tỉnh Phú Yên” của Công ty TNHH DBLP

Ngày 20/12/2023, tại Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Phú Yên, ThS Dương Bình Phú – GĐ Sở KH&CN Phú Yên, Chủ tịch Hội đồng đã chủ trì cuộc họp Hội đồng KH&CN đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN không sử dụng ngân sách Nhà nước Quy trình nuôi cấy mô rong sụn, ươm mô mầm thành giống và trồng rong sụn thương phẩm từ giống nuôi cấy mô tại tỉnh Phú Yên” của Công ty TNHH DBLP. Hội đồng được thành lập theo Quyết định số 196/QĐ-SKHCN ngày 18/12/2023 của Giám đốc Sở KH&CN.


Văn bản mới
Thăm dò ý kiến
Nội dung thông tin cung cấp trên cổng thông tin điện tử: