Đ/c Lâm Vũ Mỹ Hạnh - Phó Bí thư Đảng ủy, P.GĐ Sở Khoa học và Công nghệ phổ biến, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, BCH Trung ương Đảng khóa XIII cho CC,VC,NLĐ Sở KH&CN.


Văn bản mới
Thăm dò ý kiến
Nội dung thông tin cung cấp trên cổng thông tin điện tử:
Video Hoạt động KH&CN